Migrationsverket logotyp

Så ansöker du om svenskt medborgarskap

Här hittar du information om hur du som vuxen ansöker om svenskt medborgarskap.

1

Kontrollera att du uppfyller kraven innan du ansöker

När du skickar in en ansökan ska du uppfylla alla krav för att bli svensk medborgare. Om du inte uppfyller kraven får du ett avslag på din ansökan.

För att kunna bli svensk medborgare ska du

Testa om du uppfyller kraven innan du ansöker om svenskt medborgarskap

2

Du kan ta med dina barn i din ansökan

Om du har barn som är under 18 år och som bor i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med dig.

För att kunna ta med dina barn i din ansökan ska du ha ensam vårdnad om barnet/barnen eller gemensam vårdnad med den andra föräldern och hon eller han ska ha lämnat sitt samtycke.

Om du tar med dina barn i din ansökan ska du tänka på att

  • skriva med barnen i din ansökan (skicka inte in en särskild ansökan för barnen)
  • de barn som har fyllt 12 år ska samtycka och skriva under på att de vill bli svenska medborgare
  • om barnen inte är födda i Sverige ska du skicka in ett beslut i original som visar att du har ensam vårdnad om barnen
  • du inte behöver betala avgift för barnen.

Du som får barn under handläggningstiden

Om du får barn under handläggningstiden och vill att barnet ska bli svensk medborgare tillsammans med dig, ska du och barnets andra vårdnadshavare meddela Migrationsverket om det genom ett brev som ni båda skrivit under.

4

Gör din ansökan på webben

Innan du börjar din ansökan på webben ska du

  • ha en giltig e-postadress
  • kunna betala med kort eller via din internetbank på samma gång som du gör ansökan (kortet måste vara aktiverat för internetbetalning)
  • ha ditt hemlandspass eller ditt identitetskort från hemlandet till hands eftersom vi ställer frågor om dessa.

Ansök på webben genom att

  • logga in
  • svara på alla frågor för att komma vidare i din ansökan (använd bara de knappar som finns i formuläret för att gå fram och tillbaka mellan sidorna).

Om du ansöker endast för ditt barn är det uppgifter om barnet du ska fylla i.

Om du ansöker för ett barn ska vårdnadshavare/vårdnadshavarna skriva under. Om barnet är över 12 år ska även barnet skriva under.

Betal­ning

Du betalar avgiften via någon av våra betaltjänster när du har fyllt i din ansökan. Du kan betala med kort (VISA och MasterCard). Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

Avgifter för medborgarskap

Problem att betala med kort

Om det uppstår problem med att betala ansökningsavgiften med kort visas i regel ett felmeddelande med teknisk information. Den typen av problem uppstår utanför Migrationsverkets system och vi kan därför inte hjälpa dig med detta. Om du får problem med att använda ditt kort, var vänlig kontakta din bank.

5

Lämna in webbansökan

Din ansökan måste skrivas under. Om du har loggat in med BankID och alla som ska skriva under ansökan har BankID ska du använda E-tjänst för dig med BankID och skriva under ansökan med BankID innan du skickar in den.

Om du eller någon som ska skriva under ansökan (en vårdnadshavare eller ett barn över 12 år) saknar BankID får du använda E-tjänst för dig utan BankID. I den e-tjänsten får du skriva ut din färdiga ansökan och underteckna den.

Om du inte kan skriva ut din ansökan kommer den automatiskt att skickas till din folkbokföringsadress inom fyra veckor från ansökningsdatum.

Skriv under din ansökan och skicka in ansökan via post.

Skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Du kan också boka tid på servicecenter i Norrköping eller Västerås för att lämna in din webbansökan/anmälan om svenskt medborgarskap.

6

Om du inte kan ansöka på webben

Om du gör en ansökan på webben får vi in din ansökan snabbare och du undviker onödiga kompletteringar. Du kan dessutom boka tid på servicecenter i Norrköping eller Västerås för att lämna in din webbansökan/anmälan. Att boka tid fungerar endast om du gjort din ansökan/anmälan på webben.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna, nummer 316011PDF. På blanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Avgifter för medborgarskap

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du vill återta din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?