Så ansöker du om svenskt medborgarskap

Här hittar du information om hur du som vuxen ansöker om svenskt medborgarskap.

1

Kontrollera att du uppfyller kraven innan du ansöker

När du skickar in en ansökan ska du uppfylla alla krav för att bli svensk medborgare. Om du inte uppfyller kraven får du ett avslag på din ansökan.

För att kunna bli svensk medborgare ska du

Testa om du uppfyller kraven innan du ansöker om svenskt medborgarskap

2

Du kan ta med dina barn i din ansökan

Om du har barn som är under 18 år och som bor i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med dig.

För att kunna ta med dina barn i din ansökan ska du ha ensam vårdnad om barnet/barnen eller gemensam vårdnad med den andra föräldern och hon eller han ska ha lämnat sitt samtycke.

Om du tar med dina barn i din ansökan ska du tänka på att

  • skriva med barnen i din ansökan (skicka inte in en särskild ansökan för barnen)
  • de barn som har fyllt 12 år ska samtycka till att de vill bli svenska medborgare (i en webbansökan ska barnen skriva under med BankID och i en blankettansökan ska de skriva under för hand)
  • om barnen inte är födda i Sverige ska du skicka in ett beslut i original som visar att du har ensam vårdnad om barnen
  • du inte behöver betala avgift för barnen.

Du som får barn under hand­lägg­nings­tiden

Om du får barn under handläggningstiden och vill att barnet ska bli svensk medborgare tillsammans med dig, ska du och barnets andra vårdnadshavare meddela Migrationsverket om det genom ett brev som ni båda skrivit under.

4

Gör din ansökan på webben

Innan du börjar din ansökan på webben ska du

  • ha en giltig e-postadress
  • ha ett BankID
  • kunna betala med kort.

Ansök på webben genom att

  • logga in
  • svara på alla frågor för att komma vidare i din ansökan (använd bara de knappar som finns i formuläret för att gå fram och tillbaka mellan sidorna).

Om du ansöker endast för ditt barn är det uppgifter om barnet du ska fylla i.

Om du ansöker för ett barn ska vårdnadshavare/vårdnadshavarna skriva under med BankID. Om barnet är över 12 år ska även barnet skriva under med BankID.

Betal­ning

Du betalar avgiften via någon av våra betaltjänster när du har fyllt i din ansökan. Du kan betala med kort (VISA och MasterCard). Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

Avgifter för medborgarskap

Problem att betala med kort

Om det uppstår problem med att betala ansökningsavgiften med kort visas i regel ett felmeddelande med teknisk information. Den typen av problem uppstår utanför Migrationsverkets system och vi kan därför inte hjälpa dig med detta. Om du får problem med att använda ditt kort, var vänlig kontakta din bank.

5

Om du inte kan ansöka på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna, nummer 316011PDF. På blanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Avgifter för medborgarskap

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du vill återta din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-29