Så ansöker du om svenskt medborgarskap

Här finns information om hur du ansöker om svenskt medborgarskap.

Särskilda regler gäller för dig som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Läs mer om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge

Lämna in en ansökan

Du fyller i din ansökan på webben. När du fyllt i din ansökan ska du skriva ut och posta den.

Skriv under din ansökan och skicka med dokumenten som styrker din identitet i original.

Skriv ut och skicka din ansökan till:
Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Eftersom du skickar med pass eller andra originaldokument bör du skicka din ansökan som rekommenderad post. Det kan du få hjälp med av ett postombud.

Skicka som rekommenderad postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Det här ska du skicka med

  • hemlandspass, resedokument eller främlingspass i original. Om du har tidigare utfärdade pass ska du även skicka med dem i original
  • om du inte har något hemlandspass ska du bifoga andra identitetsdokument i original från ditt hemland. Om du har flera dokument ska du numrera dokumenten i samma ordning som du skriver in dem i ansökningsblanketten.

Du ska inte skicka in ditt och dina barns uppehållstillståndskort, ditt svenska körkort eller ditt svenska id-kort.

Fler dokument för EU/EES-medborgare och deras anhöriga

För att ansöka om att bli svensk medborgare ska du uppfylla kraven för uppehållsrätt, uppehållskort eller ha fått permanent uppehållstillstånd. Du kan också ansöka om du har fått ett permanent uppehållskort eller permanent uppehållsrätt i Sverige.

Så här styrker du din uppehållsrätt eller uppehållskort

Kontrollera att du uppfyller kraven innan du ansöker

När du skickar in en ansökan om svenskt medborgarskap granskar Migrationsverket ifall du uppfyller alla krav. Om du inte uppfyller kraven när ansökan kommer in riskerar du att få ett avslag. Du får då lämna in en ny ansökan när kraven är uppfyllda och betala en ny ansökningsavgift.

Krav för att bli svensk medborgare

Testa ifall du uppfyller kraven innan du lämnar in din ansökan om svenskt medborgarskap

Du kan ta med dina barn i din ansökan

Om du har ogifta barn under 18 år som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med dig om du har

  • ensam vårdnad om barnet eller barnen eller
  • gemensam vårdnad med den andra föräldern och hon eller han lämnar sitt samtycke.

Du behöver inte lämna in särskilda ansökningar för barnen, utan du ska ta med dem på din blankett.

Du behöver inte betala avgift för barnen, men du behöver skicka in

  • barnens pass
  • vårdnadsbeslut om du har ensam vårdnad om barnen och barnen inte är födda i Sverige.

Samtycke krävs

Om barnet har fyllt 12 år ska det skriva under på att det vill bli svensk medborgare.

Du som får barn under handläggningstiden
Om du under handläggningstiden får barn som du vill ska bli svensk medborgare tillsammans med dig, ska du och barnets andra vårdnadshavare meddela Migrationsverket om det genom ett brev som ni båda undertecknat.

Behöver du ditt pass?

Migrationsverket behöver passet i original för att behandla en ansökan om svenskt medborgarskap. När ärendet är avslutat skickar vi tillbaka passet samtidigt som du får ditt beslut.

Om du har skickat in ditt pass men behöver få det tillbaka innan din ansökan blivit behandlad, kan du själv beställa tillbaka ditt pass. Då skickar vi det tillbaka till dig. Du ska inte skicka in passet igen förrän Migrationsverket begär det. Vi kommer kontakta dig per brev när vi börjar handlägga din ansökan och behöver ditt pass igen.

Beställa tillbaka ditt pass

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om du har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Vi kommer då också att spärra ditt uppehållstillståndskort, vilket betyder att kortet är ogiltigt och inte längre kan användas vid resa. Du ska inte skicka in ditt uppehållstillståndskort till Migrationsverket. Du kan själv makulera ditt kort genom att klippa sönder det.

Om du har barn som har blivit svenska medborgare tillsammans med dig och som också har uppehållstillståndskort spärras även deras kort.

Svenskt pass

Den som har blivit svensk medborgare kan ansöka om ett svenskt pass. Ansökan om svenskt pass görs hos polisen.

Den som befinner sig utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.