Aktivt deltagande

Om du får ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som gäller i mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du har deltagit aktivt i din utbildning. Om du inte uppfyller kravet på aktivt deltagande kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla uppehållstillståndet.

Migrationsverket kommer att kontakta dig via brev när det är dags för dig att redovisa att du deltar aktivt i din utbildning. Vilka dokument du ska skicka in beror på vilken typ av skola du studerar vid.

Gymna­sie­skola och anpassad gymna­si­eskola

Du ska skicka in din individuella studieplan och ett utdrag ur betygskatalogen.

Om du inte har fått betyg ännu, eller om du inte har godkänt betyg i alla avslutade kurser, ska du skicka in dokument som visar att du deltagit i undervisningen på din utbildning. Du kan även skicka in andra dokument som visar att du fullföljer utbildningen enligt din individuella studieplan.

Komvux eller Särvux

Du ska skicka in din individuella studieplan och ett utdrag ur betygskatalogen. Om du har gått en orienteringskurs eller en individuell kurs ska du skicka in ett intyg på det.

Om du inte har fått betyg ännu, eller om du inte har godkänt betyg i alla avslutade kurser, ska du skicka in andra dokument som visar att du fullföljer utbildningen enligt din individuella studieplan.

Folk­hög­skola

Du ska skicka in ditt planeringsdokument. Om du har läst ett helt läsår på folkhögskolan ska du också skicka in ditt studieomdöme. Om du har fått ett intyg om grundläggande behörighet ska du även skicka in det.

Om du inte har fått ett studieomdöme eller intyg om grundläggande behörighet ska du skicka in andra dokument som visar att du fullföljer utbildningen enligt ditt planeringsdokument.

Skicka dina doku­ment med post

Du kommer att få ett brev när det är dags att skicka in dokument som visar att du uppfyller kravet på aktivt deltagande. I brevet står det vilken adress du ska skicka dina dokument till. Skriv ditt ärendenummer på alla dokument som du skickar in. Ditt ärendenummer står högst upp i högra hörnet på brevet som du får av Migrationsverket.

I brevet står också hur lång tid du har på dig att skicka in dina dokument. Du kommer att få en påminnelse.

Om du inte skickar in några dokument, eller om Migrationsverket bedömer att du inte har deltagit aktivt i din utbildning, kan Migrationsverket besluta att ditt uppehållstillstånd ska återkallas. Om ditt uppehållstillstånd återkallas måste du lämna Sverige. Om du har fått uppehållstillstånd därför att du till exempel behöver skydd (asyl), men längden på ditt tillstånd beror på att du studerar på gymnasial nivå, kan Migrationsverket istället besluta att ändra längden på ditt tillstånd om du inte kan visa att du deltar aktivt i din utbildning.

Vanliga frågor och svar om gymnasielagen

Sidan senast uppdaterad: