Frågor och svar om perma­nent uppe­hålls­till­stånd för dig som har haft uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå och nu kan försörja dig själv

För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv efter studier på gymnasial nivå krävs att

 • du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, eller ett uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå
 • du är minst 25 år gammal, eller kan visa att du har avslutat en utbildning på gymnasial nivå i Sverige eller motsvarande utländsk utbildning
 • du har en tillräckligt stor inkomst för att försörja dig på anställning eller eget företag (du kan räkna ihop inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag)
 • din lön, ditt försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen
 • din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb
 • din anställning är varaktig, det vill säga att du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning
 • din arbetsgivare har anmält anställningen till Skatteverket
 • du har börjat din anställning senast när Migrationsverket prövar din ansökan (löfte om anställning eller påskrivet anställningsavtal räcker inte)
 • du har nödvändiga tillstånd och eventuella licenser eller legitimationer för att utöva ditt yrke (till exempel taxikörkort).

Migrationsverket kommer också att granska din arbetsgivare för att se att anställningen är seriös och att företaget har möjlighet att betala den utlovade lönen.

Om du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd eftersom du kan försörja dig som egen företagare finns ytterligare krav.

Läs om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare efter studier på gymnasial nivå

När Migrationsverket prövar din ansökan kontaktar vi Skatteverket för att se att din arbetsgivare har anmält din anställning. Du ska inte skicka in något intyg från Skatteverket för att visa att din arbetsgivare har anmält din anställning.

Nej. Studier på introduktionsprogram räknas inte som slutförda studier, vilket krävs för att få ett permanent uppehållstillstånd för den som är under 25 år. Då måste du fortsätta dina studier på gymnasial nivå.

Som slutförd utbildning räknas

 • studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
 • heltid på motsvarande utbildning på gymnasienivå på folkhögskola, Komvux eller Särvux,
 • ett så kallat yrkespaket, det vill säga en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning på Komvux eller Särvux.

Om du har fyllt 25 år finns det inte något krav på slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer på Skolverkets webbplats om utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har ett arbete eller ett eget företag som du kan försörja dig på kan du uppge det när du ansöker om förlängning. Om du uppfyller alla villkor kan du få permanent uppehållstillstånd. Ett av villkoren är att du måste ha fyllt 25 eller ha fullföljt en gymnasieutbildning. Introduktionsprogram räknas inte som slutförd gymnasieutbildning i detta fall.

Läs om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare efter studier på gymnasial nivå

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Ja, du kan i vissa fall få permanent uppehållstillstånd. Om det i din ansökan är tydligt för Migrationsverket att din provanställning kommer att övergå till en fast anställning (kallas också för tillsvidareanställning) och du uppfyller alla andra krav kan du få permanent uppehållstillstånd. Även om det är vanligt att en provanställning övergår i fast anställning har en arbetsgivare rätt att avsluta din provanställning med kort varsel. För att kunna bedöma om din anställning kommer att övergå till att bli en fast anställning kan det hända att du eller din arbetsgivare blir kontaktad av Migrationsverket som vill veta mer om din anställning.

Läs om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare efter studier på gymnasial nivå

För att få permanent uppehållstillstånd för att du kan försörja dig själv som anställd krävs bland annat att du har avslutat din gymnasieutbildning eller fyllt 25 år. (Introduktionsprogram räknas inte som slutförd gymnasieutbildning i detta fall). Om du är under 25 år måste du med andra ord läsa färdigt din gymnasieutbildning innan du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd som anställd.

Läs om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare efter studier på gymnasial nivå

Om du uppfyller alla villkor kan du få permanent uppehållstillstånd som anställd. Du kan dock inte ansöka om permanent uppehållstillstånd förrän det är dags att ansöka om förlängt uppehållstillstånd, det vill säga tidigast två månader innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla. Men det går bra att börja arbeta under tiden som du har ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Ja, du kan få permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du uppfyller alla kraven och började arbeta innan Migrationsverket fattar beslut i ditt ärende. Du kan komplettera din ansökan för att visa att du har börjat arbeta genom att skicka in blanketten Uppgifter om försörjning, blankett nummer 202011.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

För att kunna få permanent uppehållstånd måste man kunna försörja sig genom inkomster från anställning eller näringsverksamhet (eget företag) som är varaktig. Det räcker alltså inte att visa att man har en inkomst just nu, utan man måste kunna visa att man kommer att en tillräckligt stor inkomst under en lång tid framöver. Med en varaktig anställning menas i första hand tillsvidareanställningar, även kallat fast anställning. Men även en tidsbegränsad anställning kan anses varaktig om den ska pågå under en längre tid. Enligt Migrationsverkets bedömning bör en anställning vara minst två år framåt från Migrationsverkets beslutstillfälle för att den ska anses uppfylla lagens krav på varaktighet.

Ja, du kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd som anställd trots att du är eller kommer att vara sjukskriven. Migrationsverket granskar villkoren i din anställning och bedömer om du kan försörja dig på din lön. Om Migrationsverket bedömer att du kommer att kunna försörja dig på din lön när du återgår till arbetet, och att din anställning är varaktig trots sjukskrivningen, kan du få permanent uppehållstillstånd.

Ja, du kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd som anställd trots att du är eller kommer att vara föräldraledig. Migrationsverket granskar villkoren i din anställning och bedömer om du kan försörja dig på din lön. Om Migrationsverket bedömer att du kommer att kunna försörja dig på din lön när du återgår till arbetet, och att din anställning är varaktig trots föräldraledigheten, kan du få permanent uppehållstillstånd.