Migrationsverket ändrar sin bedömning gällande arbetstillstånd för medsökande till student

Enligt den nya bedömningen kan medsökande få arbetstillstånd även om studenten har ett uppehållstillstånd som är kortare än sex månader.

Tidigare behövde den studerande ha ett uppehållstillstånd för studier för minst sex månader för att den medsökande ska kunna få ett arbetstillstånd också. Den ändrade bedömningen innebär att man tar bort den begränsningen. Enligt den nya bedömningen kan medsökande få arbetstillstånd även om den studerande har ett uppehållstillstånd som är kortare än sex månader.