Läro­säten där möjlig­heten finns för två års uppe­hålls­till­stånd för studier

Migrationsverket har skrivit en överenskommelse med flera lärosäten, som ger möjlighet att få upp till två års uppehållstillstånd för studier vid dessa lärosäten.

Den innebär bland annat att högskolestudenter som måste betala en studieavgift vid dessa lärosäten kan ansöka om upp till två års uppehållstillstånd i taget. Detta gäller både vid en första ansökan och vid förlängningsansökan.

Här är alla de lärosäten som har en överenskommelse med Migrationsverket:

Över­ens­kom­melser skrivna 16 februari

 • Kungliga tekniska högskolan
 • Lunds universitet
 • Umeå universitet.

Över­ens­kom­melser skrivna 12 april

 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karolinska institutet
 • Kungliga konsthögskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens universitet
 • Röda Korset högskola
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet

Över­ens­kom­melser skrivna 18 april

 • Göteborgs universitet
 • Karlstad universitet
 • Konstfack
 • Linköpings universitet
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Uppsala universitet

Över­ens­kom­melser skrivna 3 maj

 • Försvarshögskolan
 • Södertörns högskola

Överenskommelse skriven 27 maj

 • Örebro universitet