EU-fonder

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, laglig migration, integration och återvändande.

Nyheter


 • Lisa Johansen, delprojektledare och Mahmoud Hindawi, projektanställd. Foto: Håkan Olsson

  Projekt Barn i fokus visar på fina resultat

  Under projektgenomförandet stöttar och rådger fonden sina projekt, men följer också deras utveckling och kontrollerar hur projekten uppfyller fondens beslut och EU regelverk. Detta görs genom fondens granskning av projektets redovisningar och kontroller på plats hos stödmottagare.

 • Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen

  En icke konkurrerande utlysning öppnar

  Funktionen för fonderna öppnar en icke konkurrerande utlysning till Migrationsverket för projekt som avser förstudier inom programmets specifika mål asylområdet, projekt kan finansieras med 75% från AMIF. Utlysningen öppnar den 1 februari 2024 och stänger den 28 februari.

 • Söker du finansiering för ett projekt?

  Under 2024 planerar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) fyra utlysningar spridda över året. Totalt är det drygt 600 miljoner kronor som kan fördelas genom årets utlysningar.

 • Nyhets­brev nummer 7 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 7 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.