Nyhetsarkiv för fonder

  • Vi bygger om webben!

    Webbplatsen ses över för att möta nya krav och förväntningar i och med uppstarten av den nya programperioden för Asyl-, migrations och integrationsfonden 2021-2027.
  • Ökad kunskap genom digitala hubbar

    AMIF-projektet Hubbar för digital kompetens har som mål är att ta fram en modell för systematiskt arbete för att öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare (TLM). Man vill därigenom skapa förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i samhället.

Sidan senast uppdaterad: