Nyhetsarkiv för fonder

 • Utvärderingsverkstad – ett sätt att identifiera resultat

  Den 15 februari 2022 genomförde projektet Kulturdialog genom tolk en utvärderingsverkstad. Målet var att samtala med alla berörda parter och identifiera vilka resultat projektet har uppnått.
 • Nyhets­brev nummer 1 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 1 för 2022, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Pågående AMIF‑projekt

  Inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) programperiod för 2014-2020 pågår fortfarande ett 20-tal projekt. De genomför sina insatser under året och avslutas som senast 31 december 2022. Projekten som fortfarande genomför insatser under 2022, är projekt inom programmets integrations- och återvändandemål.
 • Planerade utlysningar år 2022

  Under ett par månader kring årsskiftet genomfördes den första utlysningen av medel inom Asyl-, migrations- och Integrationsfonden (AMIF) 2021-2027. Utlysningen genomfördes utan konkurrens mellan aktörer och riktades till Migrationsverket.
 • Förbe­reder starten för AMIF 2021–2027

  Funktionen för fonderna arbetar för fullt med att förbereda starten av den nya programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. En del förutsättningar kring programmet är klara, såsom EU-förordningar och nationella regelverk, medan andra förutsättningar ännu inte är på plats.
 • Utlysningsplan 2022

  Nu finns en beskrivning och en plan över årets utlysningar publicerad på vår webbplats.

Sidan senast uppdaterad: