Nyhetsarkiv för fonder

  • Det nationella programmet för AMIF i Sverige har godkänts av EU-kommissionen

    Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är klart och godkänt av EU-kommissionen. Programmet är Sveriges överenskommelse med EU-kommissionen om hur fondens medel ska användas i Sverige.
  • Resultat av utlys­ningar inom AMIF 2021–2027

    Den 19 juli 2022 godkändes Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. Det betyder att beslut om stöd till projekt från AMIF i Sverige har kunnat fattas.
  • Handbok – fler avsnitt publi­ce­rade

    Under rubriken Handbok finns två nya avsnitt publicerade. De nya avsnitten riktar sig till projekt som kommer att beviljas stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021–2027.

Sidan senast uppdaterad: