Minoritetsspråken

Sverige har fem officiella minoritetsspråk. Vi har översatt information om Migrationsverkets uppdrag till minoritetsspråken.

Vad gör Migra­tions­verket?

Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en flykting har fått tillstånd att stanna i Sverige betalar vi ut statlig ersättning till kommuner och regioner. Om en asylsökande får avslag på sin ansökan är Migrationsverket aktivt i återvändandearbetet.    

När en utlänning har beviljats tillstånd att bo i Sverige är det främst Sveriges kommuner och regioner och Arbetsförmedlingen som har uppdraget att arbeta med integrationen in i det svenska samhället.

Texten ovan är översatt till

finska

jiddisch

meänkieli

nordsamiska

romani

Sidan senast uppdaterad: