Uppehållstillstånd för gymnasiestudier för dig som har sökt asyl

Du som är mellan 17 och 24 år, som har eller har haft uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, och som har påbörjat en utbildning på gymnasienivå, kan få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Nya gymnasielagen från och med 1 juli 2018 – sista ansökningsdatum har passerat

Den 1 juli 2018 trädde en tillfällig ändring i gymnasielagen i kraft, den så kallade nya gymnasielagen. Ändringen i gymnasielagen ger möjlighet till personer som fått avslag på sin asylansökan att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Sista dagen för att ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen var den 30 september 2018.

Här kan du läsa mer om den nya tillfälliga gymnasielagen

Krav för uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Det är många saker som påverkar om du kan få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Beslutet påverkas av om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd som du vill förlänga, om du ansöker om asyl för första gången eller om du har fått avslag på din ansökan om asyl. Beslutet påverkas också av om du är ensamkommande barn, om du studerar på ett nationellt program, ett introduktionsprogram eller en yrkesutbildning och i vissa fall även av när din första ansökan om asyl registrerades hos Migrationsverket.

För att få möjlighet till ett uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier ska du studera på gymnasienivå på ett introduktionsprogram, ett nationellt program eller en yrkesinriktad utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Även heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning (Komvux) räknas, samt heltidsstudier på en sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux eller Särvux.

Läs mer om ensamkommandes utbildning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du måste studera på heltid. För studier på deltid beviljas uppehållstillstånd bara i undantagsfall, till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller om du har behov av att komplettera en utländsk utbildning.

Om du beviljas ett uppehållstillstånd som gäller i mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du har deltagit aktivt i dina studier. Det gör du till exempel genom att lämna in närvarointyg eller betyg. Om du inte kan göra det kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla det. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att skicka in nya uppgifter om studieresultat.

Efter avslutade studier kan du ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd.

Läs mer under rubriken Efter studierna

Om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning

Du som har fått ett beslut om avvisning eller utvisning kan i vissa fall ha rätt till uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Du som har fått ett utvisningsbeslut som inte får genomföras före din 18-årsdag för att det saknas ett ordnat mottagande i ditt hemland kan ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. För att du ska få ett sådant uppehållstillstånd måste din första ansökan om asyl ha inkommit den 24 november 2015 eller tidigare.

Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september 2018

Mellan den 1 juli och 30 september 2018 kunde även du som är över 18 år och som har fått ett beslut om utvisning för att Migrationsverket har bedömt att du saknar skyddsskäl, ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Läs mer om den nya gymnasielagen

Du som ansökte om asyl 25 november 2015 eller senare och du som har fått ditt utvisningsbeslut inom 15 månader från det att du sökte asyl, omfattas inte av den nya gymnasielagen.

Testa om du uppfyller kraven

Migrationsverket har tagit fram en guide där du kan testa om du har möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Så ansöker du

Förstagångsansökan

Du som har ansökt om asyl för första gången och fortfarande väntar på beslut på din ansökan behöver inte göra något innan Migrationsverket kontaktar dig. Vi kommer att höra av oss och be dig skicka in en individuell studieplan. Om du ännu inte har haft en asylutredning kommer du att få frågan om du studerar på gymnasiet under utredningen. Du kan förbereda ditt besök genom att ta med dig din individuella studieplan till utredningen. Om du inte har med dig studieplanen till din asylutredning har du möjlighet att skicka in den till Migrationsverket med post inom 14 dagar efter din utredning.

Förlängningsansökan

Du som ansöker om förlängning av ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov kommer också att få frågan om du studerar på gymnasiet. Du har då möjlighet att få ett längre uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Läs om hur du gör för att ansöka om förlängning

Ansökan enligt nya lagen 1 juli till 30 september 2018

Sista dagen för att ansöka enligt nya lagen var 30 september 2018.

Familj

Du har möjlighet att återförenas med din närmaste familj efter att du har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier om du har flyktingstatus, eller om du har status som alternativt skyddsbehövande och du ansökte om asyl senast den 24 november 2015. För att kunna återförenas med dina föräldrar måste du vara under 18 år.

För att din make, maka eller registrerad partner ska kunna få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige efter att du har fått uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier krävs det att

  • du har flyktingstatus, eller att du har status som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl senast den 24 november 2015
  • ni båda är över 21 år (undantag kan göras om ni har gemensamma barn)
  • ni har levt tillsammans innan du flydde till Sverige.

Läs mer om hur din familj ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till dig

Om du har fått avslag på din asylansökan och har fått ett av- eller utvisningsbeslut har din familj inte möjlighet att få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige, även om du får uppehållstillstånd för studier.

Efter beslut

Om du får ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier gäller det i tretton månader, i fyra år, eller i sex månader utöver den tid som återstår av din utbildning. Längden på tillståndet beror på vilken grund du får tillstånd på. Du har samma rätt till vård som en person med permanent uppehållstillstånd.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

Läs mer om uppehållstillståndskort

När du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska du folkbokföra dig hos Skatteverket så snart som möjligt. Folkbokföringen behövs för att du ska få ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. När du har blivit folkbokförd kan du också skaffa en svensk identitetshandling som till exempel behövs för att öppna ett bankkonto.

För att folkbokföra dig ska du vända dig till Skatteverket som registrerar var du bor, ditt civilstånd (om du är gift eller inte), ditt medborgarskap och din födelseort. Om du är under 18 år ska du göra det tillsammans med din gode man. När du går till Skatteverket ska du ta med ditt uppehållstillståndskort och en giltig identitetshandling. Om din identitetshandling finns hos Migrationsverket kan du be att få en kopia av den. Kopian ska vara undertecknad av en person som intygar att kopian stämmer överens med originalet. Personen ska också skriva ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer.

Skatteverkets information om folkbokföringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En månad efter att du har fått ett uppehållstillstånd blir du utskriven från Migrationsverket. Då får du inte längre dagersättning och ditt bankkort slutar fungera. Om du behöver pengarna som finns på kortet är det viktigt att du tar ut dem innan du blir utskriven från Migrationsverket. Ditt asylärende är sedan avslutat. Kommunen där du bor har i fortsättningen hela ansvaret för dig.

Om du studerar på gymnasienivå har du rätt till studiebidrag.

Läs mer om hur du kan få studiebidrag på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter studierna

Efter avslutade gymnasiestudier kan du ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Om du har avslutat dina studier kan du ansöka om ett sex månader långt uppehållstillstånd som ger dig tid att hitta ett arbete i Sverige. När du har fått ett jobb kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd om du kan visa att du kan försörja dig själv genom inkomst från anställning eller eget företag.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare

Om du inte hinner avsluta din utbildning på den tid som du har fått uppehållstillstånd för kan du, under vissa förutsättningar, få ett förlängt uppehållstillstånd för att avsluta studierna. Om du studerar på ett nationellt program måste du visa att du aktivt har deltagit i studierna.

Du måste ansöka om förlängning innan det uppehållstillstånd du har löper ut.

Här kan du läsa frågor och svar om gymnasielagen

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.