Öppna data

Information som framställs eller samlas in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. På den här sidan hittar du den information som är tillgänglig som öppna data hos Migrationsverket.

Just nu är de öppna data begränsade till den officiella statistik som också publiceras på våra statistiksidor här på webben. Migrationsverket har naturligtvis mer information än detta. Men antingen har den ännu inte klassificerats som möjlig att publicera eller också kan vi inte lämna ut den eftersom den innehåller personuppgifter, sekretessbelagd information, upphovsrättsskyddat material eller skyddas av speciallagstiftning.

Ansvarig för öppna data på Migrationsverket är enheten för statistik och analys.

Den här typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information.

PSI-lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna data-portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistik med uppdatering månadsvis

Antalet inlämnade ansökningar fördelade på kön, medborgarskap samt ensamkommande barnUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Inkomna ansökningar om asyl

Antalet beslut per månad, beslut fördelade efter medborgarskap samt beslut som gäller ensamkommande barnUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Avgjorda asylärendenExcel

Antal inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem efter typ av boende, län, kön och ålder. Även statistik för ensamkommande barnUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Inskrivna personer i mottagningssystemetExcel

Antalet kommunmottagna fördelat efter kommun, län, medborgarskap och ålder samt statistik för kommunmottagna ensamkommande barnUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Personer mottagna i en kommunExcel

Beviljade arbetstillstånd efter yrkesområde, medborgarskap, arbetsområde samt länet där arbetsgivaren är lokaliseradUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade arbetstillståndExcel

Beviljade uppehållstillstånd efter grund till tillståndet och medborgarskapUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade uppehållstillståndExcel

Förteckning över demografiska statistikområden (DeSO) inrapporterade av kommuner. Sorterat på kommunnamn och DeSO-kodUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Anmälda områden med sociala och ekonomiska utmaningarExcel

Mer information om DeSO finns på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Över­sikter över längre tids­pe­ri­oder

Antalet asylsökande per år och medborgarskap 1984–2020Uppdatering

Årligen

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Excel

Länk till fil

Inkomna ansökningar om asyl 1984–1999Excel

Länk till fil

Inkomna ansökningar om asyl 2000–2020Excel

Beviljade uppehållstillstånd 1980–2020Uppdatering

Årligen

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade uppehållstillstånd 1980–2020Excel

Länk till fil

Beviljade uppehållstillstånd 2009–2020Excel

Beviljade uppehållstillstånd 1980–2014 enligt Genèvekonventionen, krigsvägrare, de facto flyktingar, skyddsbehov, humanitära skäl, tidsbegränsade tillstånd, kvotflyktingar, tillfällig lag, tidigare tidsbegränsat tillstånd och verkställighetshinderUppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade uppehållstillstånd 1980–2014 flyktingar m.fl.Excel

Beviljade uppehållstillstånd till nära anhöriga (familjeanknytning) efter medborgarskap 1986–2014Uppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade uppehållstillstånd till nära anhöriga 1986–2014Excel

Beviljade uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl efter medborgarskap 2000–2014Uppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl exklusive anhöriga 2000–2014Excel

Antalet beviljade uppehållstillstånd till gäststuderande efter medborgarskap 1986–2014Uppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Uppehållstillstånd till gäststuderande 1986–2014Excel

Antalet beviljade uppehållstillstånd till adoptivbarn efter medborgarskap 1984–2014Uppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Uppehållstillstånd till adoptivbarn 1984–2014Excel

Antalet uppehållstillstånd enligt EES-avtalet 1994–30/4 2006. Från 1/5 2006 antalet uppehållsrätter och uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare varaktigt bosatta i annat EU-landUppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Excel

Länk till fil

Uppehållstillstånd/uppehållsrätter enligt EES-regler 1994–2014Excel

Skriv tabellbeskrivning härUppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Excel

Länk till fil

Beviljade arbets- och uppehållstillstånd 2005–juni 2015Excel

Sidan senast uppdaterad: 2021-10-26