Öppna data

Information som framställs eller samlas in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. På den här sidan hittar du den information som är tillgänglig som öppna data hos Migrationsverket.

Just nu är öppna data begränsade till den officiella statistik som också publiceras på våra statistiksidor här på webben. Migrationsverket har naturligtvis mer information än detta. Men antingen har den ännu inte klassificerats som möjlig att publicera eller också kan vi inte lämna ut den eftersom den innehåller personuppgifter, sekretessbelagd information, upphovsrättsskyddat material eller skyddas av speciallagstiftning.

Ansvarig för öppna data på Migrationsverket är enheten för statistik och analys.

Data från Migrationsverket finns också tillgänglig på Sveriges dataportal. Portalen samordnar och tillgängliggör datamängder som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer.

Utforska data som Migrationsverket publicerat på Sveriges dataportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kraven på hur data (information i digitalt format) ska tillgängliggöras för vidareutnyttjande finns i den så kallade datalagen. Du kan begära att Migrationsverket tillgängliggör data för vidareutnyttjande enligt datalagen. Mycket data som finns hos Migrationsverket omfattas dock av sekretess.

Data tillgängliggörs normalt i befintligt format. Om du begär det kan data, så länge det är lämpligt och möjligt, i stället tillgängliggöras i ett format som är öppet, maskinläsbart, och i förekommande fall, tillgängligt och sökbart, tillsammans med tillhörande metadata.

Datalagen – lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till Migrationsverket

Om du inte avser att vidareutnyttja data, utan endast vill tillgodogöra dig det informationsbärande innehållet, får du i stället begära att få ta del av allmänna handlingar.

Mer information om att ta del av allmänna handlingar

Statistik med uppdatering månadsvis

Antalet inlämnade ansökningar fördelade på kön, medborgarskap samt ensamkommande barnUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Inkomna ansökningar om asyl Excel, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Antalet beslut per månad, beslut fördelade efter medborgarskap samt beslut som gäller ensamkommande barnUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Avgjorda asylärenden Excel, 63.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Antal inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem efter typ av boende, län, kön och ålder. Även statistik för ensamkommande barnUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Inskrivna personer i mottagningssystemet Excel, 81.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Antalet kommunmottagna fördelat efter kommun, län, medborgarskap och ålder samt statistik för kommunmottagna ensamkommande barnUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Personer mottagna i en kommun Excel, 123.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade arbetstillstånd efter yrkesområde, medborgarskap, arbetsområde samt länet där arbetsgivaren är lokaliseradUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade arbetstillstånd Excel, 60.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade uppehållstillstånd efter grund till tillståndet och medborgarskapUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade uppehållstillstånd Excel, 38.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förteckning över demografiska statistikområden (DeSO) inrapporterade av kommuner. Sorterat på kommunnamn och DeSO-kodUppdatering

Månadsvis

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Anmälda områden med sociala och ekonomiska utmaningar Excel, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om DeSO finns på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Över­sikter över längre tids­pe­ri­oder

Antalet asylsökande per år och medborgarskap 1984–2021Uppdatering

Årligen

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Excel

Länk till fil

Inkomna ansökningar om asyl 1984–1999 Excel, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till fil

Inkomna ansökningar om asyl 2000–2021 Excel, 56.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade uppehållstillstånd 1980–2020Uppdatering

Årligen

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade uppehållstillstånd 1980–2020 Excel, 18.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till fil

Beviljade uppehållstillstånd 2009–2020 Excel, 52 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade uppehållstillstånd 1980–2014 enligt Genèvekonventionen, krigsvägrare, de facto flyktingar, skyddsbehov, humanitära skäl, tidsbegränsade tillstånd, kvotflyktingar, tillfällig lag, tidigare tidsbegränsat tillstånd och verkställighetshinderUppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade uppehållstillstånd 1980–2014 flyktingar m.fl. Excel, 21.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade uppehållstillstånd till nära anhöriga (familjeanknytning) efter medborgarskap 1986–2014Uppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Beviljade uppehållstillstånd till nära anhöriga 1986–2014 Excel, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl efter medborgarskap 2000–2014Uppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl exklusive anhöriga 2000–2014 Excel, 13 kB, öppnas i nytt fönster.

Antalet beviljade uppehållstillstånd till gäststuderande efter medborgarskap 1986–2014Uppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Uppehållstillstånd till gäststuderande 1986–2014 Excel, 17.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Antalet beviljade uppehållstillstånd till adoptivbarn efter medborgarskap 1984–2014Uppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Länk till fil

Uppehållstillstånd till adoptivbarn 1984–2014 Excel, 15.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Antalet uppehållstillstånd enligt EES-avtalet 1994–30/4 2006. Från 1/5 2006 antalet uppehållsrätter och uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare varaktigt bosatta i annat EU-landUppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Excel

Länk till fil

Uppehållstillstånd/uppehållsrätter enligt EES-regler 1994–2014 Excel, 25.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv tabellbeskrivning härUppdatering

Villkor för användandet

Inga villkor, innehåller inte personuppgifter

Format

Excel

Begränsningar

Excel

Länk till fil

Beviljade arbets- och uppehållstillstånd 2005–juni 2015 Excel, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: