Öppna data

Information som framställs eller samlas in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. På den här sidan hittar du den information som är tillgänglig som öppna data hos Migrationsverket.

Just nu är de öppna data begränsade till den officiella statistik som också publiceras på våra statistiksidor här på webben. Migrationsverket har naturligtvis mer information än detta. Men antingen har den ännu inte klassificerats som möjlig att publicera eller också kan vi inte lämna ut den eftersom den innehåller personuppgifter, sekretessbelagd information, upphovsrättsskyddat material eller skyddas av speciallagstiftning.

Ansvarig för öppna data på Migrationsverket är enheten för statistik och analys.

Den här typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information.

PSI-lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna data-portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inkomna ansökningar om asyl
Avgjorda asylärenden
Inskrivna personer i mottagningssystemet
Personer mottagna i en kommun
Beviljade arbetstillstånd
Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter
Anmälda områden med sociala och ekonomiska utmaningar

Över­sikter över längre tids­pe­ri­oder

Asylsökande till Sverige 1984–2020
Beviljade uppehållstillstånd 1980–2020
Beviljade uppehållstillstånd 1980–2014 för flyktingar m.fl.
Beviljade uppehållstillstånd till nära anhöriga 1986–2014
Uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl 2000–2014
Uppehållstillstånd till gäststuderande 1986–2014
Uppehållstillstånd till adoptivbarn 1984–2014
Uppehållstillstånd/uppehållsrätter enligt EES-regler 1994–2014
Beviljade arbets- och uppehållstillstånd 2005–2015

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-01