Skydd enligt massflyktsdirektivet

Här finns information om EUs massflyktsdirektiv för dig som har flytt från Ukraina. Du kan läsa om hur du ansöker, vad som händer efter att du har fått ett beslut och vilka rättigheter du har då. Du kan läsa om dina rättigheter när det gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Aktuellt


 • Behöver du hjälp med boende?

  Du som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet kan vända dig till Migrationsverket för att få hjälp med boende när som helst. Det spelar ingen roll om du har fått uppehållstillstånd eller väntar på beslut, eller om du tidigare valt att ordna ditt boende på egen hand.

 • Din adress kan påverka din rätt till ekonomiskt stöd

  Du som vill ordna ditt boende på egen hand får bo var du vill. Men ditt val av bostadsområde kan påverka din möjlighet att få ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

 • Har du nyligen flytt från Ukraina och sökt skydd i Europa? EUAA vill höra din historia!

  Den europeiska asylbyrån EUAA har tagit fram en enkät för personer som flytt från Ukraina till Europa. Din medverkan i enkäten kommer att bidra till att förbättra service och tjänster för personer som söker skydd inom EU.

 • Har du blivit vittne till krigsbrott?

  Den svenska polisen har en grupp som utreder krigsbrott som kan ha skett under Rysslands invasion av Ukraina. De vill höra från dig som har blivit utsatt, eller som har bevittnat andra civila som har utsatts, för en väpnad attack eller liknande våld i Ukraina efter den 24 februari 2022.

 • Fler personer från Ukraina kan få skydd i Sverige

  Regeringen har beslutat att ändra reglerna för vem som kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ändringen börjar gälla 26 april och innebär att fler personer som har bott i Ukraina kommer att kunna få skydd i Sverige.

 • Så visar du vem du är när du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet

  När du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet behöver Migrationsverket veta vem du är för att kunna avgöra om du har rätt till skydd i Sverige. Det kan du göra genom att visa upp ett pass eller annan id-handling. Migrationsverket behåller inte dina id-handlingar.

 • Ny e-tjänst för dig som har flytt från kriget i Ukraina

  Du som är medborgare i Ukraina och har ett giltigt pass eller annan id-handling kan nu ansöka om skydd för dig och din familj på webben.