Skydd enligt massflyktsdirektivet

Här finns information om EUs massflyktsdirektiv för dig som har flytt från Ukraina. Du kan läsa om hur du ansöker, vad som händer efter att du har fått ett beslut och vilka rättigheter du har då. Du kan läsa om dina rättigheter när det gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Aktuellt


 • E‑tjänst för att förlänga skydd öppnar 1 februari

  Du som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som slutar gälla 4 mars 2023 måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd om du vill stanna i Sverige. Ansökan ska göras i en e‑tjänst som är öppen mellan 1 februari och 4 mars.

 • Du kan ansöka om förlängt skydd i februari

  Alla som har skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige kommer att kunna ansöka om förlängt uppehållstillstånd i februari.

 • Personuppgifter registreras i en EU-gemensam databas

  Alla som ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. För att en person bara ska utnyttja rätten till ekonomiskt stöd i ett land har EU-länderna skapat en gemensam databas för att dela information om personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

 • Fortsatt osäkert läge i Ukraina

  Den osäkra situationen i Ukraina innebär att massflyktsdirektivet kommer att förlängas, men Migrationsverkets rättsavdelning bedömer att det fortfarande inte går att besluta om asylansökningar.

 • Samhällsintroduktion för dig som flytt från Ukraina

  Migrationsverket har tagit fram en digital samhällsintroduktion för dig som fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

 • Du kan behöva flytta när kommunerna ska dela på ansvaret att ordna boende

  Den 1 juli infördes en ny lag som innebär att kommunerna tar över ansvaret att ordna boende för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet. Syftet med den nya lagen är att Sveriges kommuner ska dela på ansvaret att ordna boende, skola och omsorg för personer som har flytt från kriget i Ukraina.

 • Migra­tions­verket begär samord­nings­nummer

  Nu börjar Migrationsverket begära samordningsnummer åt personer som har fått beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet.