Välkommen till Migrationsverket

Illustration över två personer som vinkar. Texten Hello student står överst i bilden.

5 tips för dig som ska studera i Sverige

Är du medborgare i ett land utanför EU och har blivit antagen till högre utbildning i Sverige? Då finns det några saker som du behöver tänka på för att din ansökningsprocess ska gå så smidigt som möjligt.

5 tips som ökar chansen till beslut innan terminsstart

Läs Migrationsverket svarar: så funkar uppehållstillstånd för studier

Digital passport check

Få ditt pass kontrollerat digitalt med ny e-tjänst

I slutet av maj lanserar Migrationsverket en pilot för digital passkontroll. Den nya e-tjänsten kommer att förenkla ansökningsprocessen för studenter och arbetstagare från 23 viseringsfria länder och territorier.

Läs mer om den nya e-tjänsten för digital passkontroll

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket finns en stor variation av arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb