Nyhetsarkiv för fonder

 • Ny chef på funktionen för fonderna

  Sedan den 1 januari är Anna Sjöberg ny avdelningschef för funktionen för fonderna på Migrationsverket.
  Funktionen för fonderna har ansvar för EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) i Sverige. Den är en fristående funktion inom Migrationsverket och ligger direkt under generaldirektören.
 • EU-kommissionen öppnar utlysningar

  EU-kommissionen öppnar ansökningsomgångar inom mål och prioriteringar i det tematiska arbetsprogrammet för AMIF 2023-2025.
 • Utlysningsplan 2023

  Nu finns en beskrivning och en plan över årets utlysningar publicerad på vår webbplats.
 • Handbok – nytt avsnitt publi­ce­rat

  Under rubriken Handbok finns ytterligare ett avsnitt publicerat. Det beskriver hur ni genomför en ansökan om utbetalning. Avsnittet riktar sig till projekt som beviljats stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021–2027.

Sidan senast uppdaterad: