Nyhetsarkiv för fonder

  • EU-kommissionen öppnar utlysningar

    Utöver de utlysningar som fonden i Sverige anordnar årligen, har Europeiska kommissionen egna tematiska utlysningar inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens områden. Där kan alla intressenter inom EU ansöka om medel för sina projekt.

Sidan senast uppdaterad: