Domar och rättsliga ställningstaganden

Dokument i rätts- och landinformationssystemet Lifos som berör arbetet som offentligt biträde.

Dokument nr 22857länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kommentar till Migrationsöverdomstolens dom den 6 maj 2010 gällande byte av offentligt biträde.

Dokument nr 15808länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:
Återkallande av fullmakt för offentligt biträde bör betraktas som begäran om byte av biträde.

Dokument nr 18169länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:
Offentligt biträde förordnas inte i mål om överföring enligt Dublinförordningen. Dokumentet 18169 är avställt, men beslutet finns som bilaga i dokument 21617 med kommentar.

Dokument nr 18788länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:
Ersättning till det offentliga biträdet fattas i anslutning till att utvisningsärendet slutligt avgörs av Migrationsverket.

Kommentar till avgörande 2009-04-30 från Migrationsöverdomstolen (UM 1842-09)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om att ombud, vars fullmakt har återkallats, har rätt att överklaga beslut att avvisa honom som ombud på grund av olämplighet.

Kommentar till Migrationsöverdomstolens beslut 2009-05-05 (UM 6869-08) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstergällande fråga om bristfällig handläggning i Migrationsdomstol samt fråga om ersättning till offentligt biträde för utredning.

Sidan senast uppdaterad: 2014-10-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.