E-tjänst för biträden

Migrationsverkets e-tjänst för biträden används för förordnanden av offentliga biträden till sökande i de flesta ärendekategorier. Via e-tjänsten anger du, eller någon som du har gett behörighet till, om du är tillgänglig för nya förordnanden samt de tider som du är tillgänglig och kan medverka på möte hos Migrationsverket.

I e-tjänsten kan du se vem du är förordnad för och dess kontaktuppgifter, digitalt kommunicerade handlingar och flera andra uppgifter. Inlaga, kostnadsräkning och överklagande kan upprättas och skickas in digitalt.

I e-tjänsten kan du också få hjälp med att räkna ut dina kostnadsersättningar.

Läs mer om kostnadsersättning.

Förordnanden som inte från början hanterats digitalt kan i förekommande fall inte visas i e-tjänsten utan måste handläggas på papper, som tidigare. Detta kommer vara aktuellt i övergången till helt digital hantering av samtliga ärendekategorier.

Förordnanden och kommunicerade handlingar i ärendet visas i e-tjänsten för biträden fram till tre månader efter det att beslutet har fått laga kraft eller ett överklagande har överlämnats till domstol. Vid entledigande är motsvarande tid två veckor. Under denna tid kan du ladda ner dokument digitalt.

Logga in med e-legi­ti­ma­tion

För att logga in på e-tjänsten för biträden behöver du ha en e-legitimation (BankID, Mobilt BankID eller Telia e-legitimation). Det går inte att logga in med användarnamn och lösenord. Om du inte har en e-legitimation, kontakta din bank eller Telia.

När du har loggat in på e-tjänsten för biträden ser du en handledning med steg för steg-instruktioner om hur du använder e-tjänsten.

Om du tidigare haft möjlighet att logga in i e-tjänsten men nu får meddelande om att du inte är behörig, kontakta offentligabitraden@migrationsverket.se

Ny metod för att regi­stre­ra arbets­ställe och utbe­tal­nings­upp­gifter för ersätt­ning från den 29 februari

Arbetsstället, det vill säga kontoret där du arbetar och kan ta emot dina klienter, knyts mer direkt till dig som biträde och inte till arbetsgivaren.

Uppgifter om Bankgiro/Plusgiro/Konto läggs till och ändras på liknande sätt, av dig själv i e-tjänsten.

Att förordandet är personligt knutet till dig som biträde blir tydligare. Uppgifter om företagsnamn tas bort i Migrationsverket förteckning och i e-tjänsten.

Ändringarna genomförs för att de som är anmälda till förteckningen över biträden (JUDITH) bättre ska veta vilka uppgifter som finns registrerade i Migrationsverket förteckning. Dessutom kan de själva säkerställa att uppgifterna är korrekta. Det är också ett led i att förenkla anmälan och ändring av uppgifter till förteckningen.

Tekniska problem med e-tjänsten för biträden

Om du får problem med inloggningen eller upplever andra tekniska problem kan du kontakta vår support. Fyll i formuläret och var noga med att svara så detaljerat som möjligt för att underlätta eventuell felsökning.

Teknisk support

Sidan senast uppdaterad: