Migrationsverket logotyp

Kostnadsersättning

Du kan få hjälp med att räkna ut dina kostnadsersättningar om du använder dig av e-tjänsten för biträden. Det är också via e-tjänsten du skickar in dina kostnadsräkningar.

När du använder dig av e-tjänsten för biträden hjälper systemet till med att räkna ut din kostnadsersättning och du kan sedan skicka in din kostnadsräkning via tjänsten. Du ser beslut om ersättning i e-tjänsten under respektive förordnande. 

Om du inte kan använda vår e-tjänst för att ansöka om ersättning kan du i stället fylla i blanketten Kostnadsräkning för offentligt biträdeWord som du kan ladda ner, fylla i på skärmen och sedan skicka in per post.

Timkost­nads­normer

2020

Timkostnadsnormen är 1 404 kr exklusive mervärdeskatt för biträden med F-skattsedel. Ersättning för tidspillan utgår med 1 285 kr per timme exklusive moms under vardagar 08.00–18.00 och med 840 kr per timme exklusive moms för annan tid.

För ytterligare information se Rättshjälp och taxor 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2019

Timkostnadsnormen är 1 380 kr exklusive mervärdeskatt för biträden med F-skattsedel. Ersättning för tidspillan utgår med 1 265 kr per timme exklusive moms under vardagar 08.00–18.00 och med 825 kr per timme exklusive moms för annan tid.

För ytterligare information se Rättshjälp och taxor 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018

Timkostnadsnormen är 1 359 kr exklusive mervärdeskatt för biträden med F-skattsedel. Ersättning för tidspillan utgår med 1 245 kr per timme exklusive moms under vardagar 08.00–18.00 och med 815 kr per timme exklusive moms för annan tid.

Ersättning för asylsökandes resor till offentligt biträde

Migrationsverket hanterar kostnader för asylsökandes resor till ett offentligt biträde under handläggningen av ärendet om uppehållstillstånd som en verksamhetskostnad. Reskostnaderna betraktas som en del av verkets totala kostnader för utredningen i ärendet.

Efter det att Migrationsverket fattat beslut i ärendet kan verket betrakta en resa till det offentliga biträdet som en del av biträdets avslutande åtgärder i det ärende som verket handlagt. Reskostnaderna anses då höra samman med det offentliga biträdets kostnader för avslutande åtgärder, som handläggs och beslutas av Migrationsverket. Även de sist nämnda kostnaderna hanteras som verksamhetskostnader, om de aktuella resorna ägt rum innan ärendet om uppehållstillstånd m.m. efter överklagande överlämnats till en migrationsdomstol. Kostnaderna för resor till offentliga biträden som företas efter att handlingarna överlämnats till en migrationsdomstol kan inte betraktas som en verksamhetskostnad eller annan kostnad som ska ersättas av Migrationsverket.

Varken utlänningslagen (2005:716), utlänningsförordningen (2006:97), lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller förordningen (1997:405) om offentligt biträde eller förvaltningsprocesslagen (1971:291) innehåller någon bestämmelse om att Migrationsverket ska betala ersättning för resor till det offentliga biträdet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?