Kostnadsersättning

Du kan få hjälp med att räkna ut dina kostnadsersättningar om du använder dig av e‑tjänsten för biträden. Det är också via e-tjänsten du skickar in dina kostnadsräkningar.

När du använder e-tjänsten för biträden hjälper systemet till med att räkna ut din kostnadsersättning och du kan sedan skicka in din kostnadsräkning via tjänsten. Vid ansökan om ersättning för utlägg ska specificering göras exklusive moms. Vid utbetalning tillkommer 25% moms på hela det beslutade beloppet, för dig som är skattskyldig till moms. Du ser beslut om ersättning i e-tjänsten under respektive förordnande. 

Timkost­nads­normer

2024

Timkostnadsnormen för arbete är 1 531 kronor per timme exklusive moms för biträde med F-skatt, och 1 165 kronor per timme exklusive moms för de utan F-skatt.

Ersättning för tidsspillan är 1 400 kr per timme exklusive moms under vardagar 08.00–18.00 och med 918 kr per timme exklusive moms för annan tid.

Saknar den som är berättigad till ersättning för tidsspillan F-skattsedel är ersättningen för tidsspillan 1 065 kr per timme under vardagar 08.00–18.00 och 699 kr per timme för annan tid.

2023

Timkostnadsnormen för arbete är 1 476 kronor per timme exklusive moms för biträde med F-skatt, och 1 123 kronor per timme exklusive moms för de utan F-skatt.

Ersättning för tidsspillan är 1 350 kr per timme exklusive moms under vardagar 08.00–18.00 och med 885 kr per timme exklusive moms för annan tid.

2022

Timkostnadsnormen för arbete är 1 442 kronor per timme exklusive moms för biträde med F-skatt, och 1 097 kronor per timme exklusive moms för dem utan F-skatt.

Ersättning för tidsspillan är 1 320 kr per timme exklusive moms under vardagar 08.00-18.00 och med 865 kr per timme exklusive moms för annan tid.

Ersätt­ning för asyl­sö­kandes resor till offent­ligt biträde

När en asylsökande reser till ett offentligt biträde under handläggningen av dennes ärende om uppehållstillstånd, hanterar Migrationsverket resekostnaden som en verksamhetskostnad. Reskostnaderna är då en del av verkets totala kostnader för utredningen i ärendet.

Efter det att Migrationsverket har fattat beslut i ärendet kan verket betrakta en resa till det offentliga biträdet som en del av biträdets avslutande åtgärder i det ärende som verket handlagt. Reskostnaderna anses då höra samman med det offentliga biträdets kostnader för avslutande åtgärder, som handläggs och beslutas av Migrationsverket. Resekostnader och övriga kostnader som ägt rum innan ärendet om till exempel uppehållstillstånd har överklagats, och innan överklagandet har överlämnats till domstol, räknas som verksamhetskostnader. Kostnaderna för resor till offentliga biträden som görs efter att handlingarna har överlämnats till en migrationsdomstol gäller inte som en verksamhetskostnad eller annan kostnad som ska ersättas av Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: