Kostnadsersättning

Du kan få hjälp med att räkna ut dina kostnadsersättningar om du använder dig av e-tjänsten för biträden. Det är också via e-tjänsten du skickar in dina kostnadsräkningar.

När du använder dig av e-tjänsten för biträden så hjälper systemet till med att räkna ut din kostnadsersättning och du kan sedan skicka in din kostnadsräkning via tjänsten.

För dig som inte kan eller vill använda denna tjänst, har Migrationsverket tagit fram en beräkningsmallExcel där offentliga biträden själva kan kontrollera sina kostnadsersättningar.

Om du inte kan eller vill använda vår e-tjänst för att ansöka om kostnadsersättning kan du istället fylla i blanketten Kostnadsräkning för offentligt biträdeWord som du kan ladda ner, fylla i på skärmen och sedan skicka in per post.

Timkostnadsnormer

2018

Timkostnadsnormen är 1 359 kr exklusive mervärdeskatt för biträden med F-skattsedel. Ersättning för tidspillan utgår med 1 245 kr per timme exkl. moms under vardagar 08.00–18.00 och med 815 kr per timme exkl. moms för annan tid.

För ytterligare information se Rättshjälp och taxor 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2017

Timkostnadsnormen är 1 342 kr exklusive mervärdeskatt för biträden med F-skattsedel. Ersättning för tidspillan utgår med 1 230 kr per timme exkl. moms under vardagar 08.00–18.00 och med 805 kr per timme exkl. moms för annan tid.

För ytterligare information se Rättshjälp och taxor 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2016
Timkostnadsnormen är 1 323 kr exklusive mervärdeskatt för biträden med F-skattsedel. Ersättning för tidspillan utgår med 1 215 kr per timme exkl. moms under vardagar 08.00–18.00 och med 795 kr per timme exkl. moms för annan tid.

För ytterligare information se Rättshjälp och taxor 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ersättning för asylsökandes resor till offentligt biträde

Migrationsverket hanterar kostnader för asylsökandes resor till ett offentligt biträde under handläggningen av ärendet om uppehållstillstånd som en verksamhetskostnad. Reskostnaderna betraktas som en del av verkets totala kostnader för utredningen i ärendet.

Efter det att Migrationsverket fattat beslut i ärendet kan verket betrakta en resa till det offentliga biträdet som en del av biträdets avslutande åtgärder i det ärende som verket handlagt. Reskostnaderna anses då höra samman med det offentliga biträdets kostnader för avslutande åtgärder, som handläggs och beslutas av Migrationsverket. Även de sist nämnda kostnaderna hanteras som verksamhetskostnader, om de aktuella resorna ägt rum innan ärendet om uppehållstillstånd m.m. efter överklagande överlämnats till en migrationsdomstol. Kostnaderna för resor till offentliga biträden som företas efter att handlingarna överlämnats till en migrationsdomstol kan inte betraktas som en verksamhetskostnad eller annan kostnad som ska ersättas av Migrationsverket.

Varken utlänningslagen (2005:716), utlänningsförordningen (2006:97), lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller förordningen (1997:405) om offentligt biträde eller förvaltningsprocesslagen (1971:291) innehåller någon bestämmelse om att Migrationsverket ska betala ersättning för resor till det offentliga biträdet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.