Migrationsverket logotyp

Kostnadsersättning

Du kan få hjälp med att räkna ut dina kostnadsersättningar om du använder dig av e‑tjänsten för biträden. Det är också via e-tjänsten du skickar in dina kostnadsräkningar.

När du använder dig av e-tjänsten för biträden hjälper systemet till med att räkna ut din kostnadsersättning och du kan sedan skicka in din kostnadsräkning via tjänsten. Du ser beslut om ersättning i e-tjänsten under respektive förordnande. 

Om du inte kan använda vår e-tjänst för att ansöka om ersättning kan du i stället fylla i blanketten Kostnadsräkning för offentligt biträde som du kan ladda ner, fylla i på skärmen och sedan mejla till Migrationsverket.

Mejla din kostnadsräkning till migrationsverket@migrationsverket.se

Kostnadsräkning för offentligt biträdeWord

Timkost­nads­normer

2020

Timkostnadsnormen är 1 404 kr exklusive mervärdeskatt för biträden med F-skattsedel. Ersättning för tidsspillan utgår med 1 285 kr per timme exklusive moms under vardagar 08.00–18.00 och med 840 kr per timme exklusive moms för annan tid.

För ytterligare information se Rättshjälp och taxor 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2019

Timkostnadsnormen är 1 380 kr exklusive mervärdeskatt för biträden med F-skattsedel. Ersättning för tidsspillan utgår med 1 265 kr per timme exklusive moms under vardagar 08.00–18.00 och med 825 kr per timme exklusive moms för annan tid.

För ytterligare information se Rättshjälp och taxor 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018

Timkostnadsnormen är 1 359 kr exklusive mervärdeskatt för biträden med F-skattsedel. Ersättning för tidsspillan utgår med 1 245 kr per timme exklusive moms under vardagar 08.00–18.00 och med 815 kr per timme exklusive moms för annan tid.

Ersätt­ning för asyl­sö­kandes resor till offent­ligt biträde

När en asylsökande reser till ett offentligt biträde under handläggningen av dennes ärende om uppehållstillstånd, hanterar Migrationsverket resekostnaden som en verksamhetskostnad. Reskostnaderna är då en del av verkets totala kostnader för utredningen i ärendet.

Efter det att Migrationsverket har fattat beslut i ärendet kan verket betrakta en resa till det offentliga biträdet som en del av biträdets avslutande åtgärder i det ärende som verket handlagt. Reskostnaderna anses då höra samman med det offentliga biträdets kostnader för avslutande åtgärder, som handläggs och beslutas av Migrationsverket. Resekostnader och övriga kostnader som ägt rum innan ärendet om till exempel uppehållstillstånd har överklagats, och innan överklagandet har överlämnats till domstol, räknas som verksamhetskostnader. Kostnaderna för resor till offentliga biträden som görs efter att handlingarna har överlämnats till en migrationsdomstol gäller inte som en verksamhetskostnad eller annan kostnad som ska ersättas av Migrationsverket.

Ingen reseersättning för offentliga biträden

Varken utlänningslagen (2005:716), utlänningsförordningen (2006:97), lagen (1996:1620) om offentligt biträde, förordningen (1997:405) om offentligt biträde eller förvaltningsprocesslagen (1971:291) innehåller någon bestämmelse om att Migrationsverket ska betala ersättning för resor till det offentliga biträdet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-25

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?