Ändra uppgifter i din anmälan

Om du i efterhand behöver ändra uppgifter i din intresseanmälan för att bli förordnad som offentligt biträde, ska du kontakta Migrationsverket. På den här sidan hittar du information om hur du går tillväga beroende på vilken anmälan du har gjort.

Ändra uppgifter i intresseanmälan för offentligt biträde i asylärenden

För att göra ändringar i din intresseanmälan ska du använda blanketten Anmälan om ändringar/tillägg. Du kan också anmäla om mindre ändringar eller tillägg per mejl. 

Du ska alltid skicka in ändringsanmälan i original om du

  • ska byta arbetsgivare
  • inte längre vill bli förordnad i asylärenden
  • vill göra ett uppehåll och tillfälligt inte bli förordnad i nya asylärenden.

Har du aktiverat din e-tjänst kan du, på sidan för ”Mina uppgifter”, själv registrera om du inte kan vara tillgänglig för nya förordnanden. Du kan därefter ändra tillbaka när du är tillgänglig för nya förordnanden igen.

Göra ett uppehåll och inte bli förordnad i nya asylärenden

När du har registrerat i e-tjänsten/ eller vi har registrerat efter beställning från dig, att du vill göra ett uppehåll och tillfälligt inte bli förordnad i nya asylärenden, innebär det att du

  • inte kan förordnas i nya asylärenden via e-tjänsten
  • har fortsatt tillgång till e-tjänsten och kan arbeta med dina aktuella förordnanden
  • kan administrera kalendern och vara bokningsbar för möten i aktuella förordnanden
  • kan skapa och skicka in kostnadsräkningar i aktuella förordnanden.

När du kan åta dig nya ärenden igen kan du som har aktiverat din e-tjänst, på sidan för ”Mina uppgifter” själv registrera det. Om inte anmäler du det till oss på samma blankett.

Du kommer då återigen att

  • vara möjlig att förordna i nya asylärenden
  • vara tillgänglig för att bokas in på möten i nya asylärenden (förutsatt att du har tillgängliga tider i din kalender)
  • kunna skapa och skicka in kostnadsräkningar för dessa ärenden.

Lämna in din ändringsanmälan

Du anmäler en ändring genom att fylla i blanketten:

Anmälan om ändringar/tilläggPDF, OB33.

Blanketten skickar du till:

Migrationsverket
Box 2073
700 02 Örebro

Anmäl mindre ändringar eller tillägg per mejl

Du kan mejla dina ändringar om du
- vill ändra namn, direktnummer, mobilnummer eller e-postadress för dig
- vill uppdatera eller ändra e-postadress, besöksadress, telefon- eller faxnummer för företag och/eller arbetsställe
- efter att ha gjort ett uppehåll som offentligt biträde, vill åta dig asylärenden igen (aktivera e-tjänsten).

Skicka din ändringsbegäran till Migrationsverket per mejl

​Att tänka på

Det är viktigt att du skyndsamt meddelar respektive handläggare i dina ärenden – om du byter byrå, eller av någon anledning inte kan eller vill fortsätta som offentligt biträde.

Ändra uppgifter i intresseanmälan för övriga ärenden

Om du i efterhand behöver ändra något i din intresseanmälan kan du skicka din begäran om ändring till oss per mejl. Det gäller även i de fall du inte längre vill bli förordnad, vill göra ett uppehåll i förordnandena eller om du byter byrå.

Skicka din ändringsbegäran till Migrationsverket per mejl

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-09

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.