Ändra uppgifter i förteckningen för att bli förordnad som offent­ligt biträde

Om du behöver ändra uppgifter i förteckningen för att bli förordnad som offentligt biträde, ska du kontakta Migrationsverket. På den här sidan hittar du information om hur du går tillväga.

Om du vill lägga till eller ta bort arbetsställe/kontor gör du det i e-tjänsten för biträden. Uppgifter om Bankgiro/Plusgiro/Konto lägger du också själv till och ändrar i e-tjänsten.

För att se vilken information som finns i förteckningen kan du logga in i e-tjänsten, under rubriken Mina uppgifter.

Om du behöver ändra dina uppgifter ska du skicka in ändrings­an­mälan i original om du

  • inte längre vill finnas med i förteckningen över personer som anmält intresse för att bli förordnade
  • vill ändra namn, telefonnummer, mobilnummer eller mejladress
  • vill ändra/uppdatera uppgift om advokattitel, juristexamen m.m.
  • vill finnas tillgänglig för jour/förvarsärenden.

Om du är intresserad av att anmäla att du är tillgänglig för jour/förvarsärenden behöver du tänka på vad det innebär. Läs mer om biträde för förvarstagna och jourverksamhet på sidan anmäl intresse för att bli förordnad som biträde

Skicka in din ändrings­an­mälan

Du anmäler en ändring genom att fylla i blanketten Anmälan om ändringar i intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde i asylärenden.

Blanketten skickar du till:

Migrationsverket
Box 2073
700 02 Örebro

Du kan också mejla underskriven blankett till registratur-bitradesuppgifter@migrationsverket.se

Anmälan om ändringar i intresseanmälan för uppdrag som offentligt biträde i asylärenden Pdf, 693.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Göra ett uppe­håll och inte bli förordnad i nya ärenden

I e-tjänsten för biträden, på sidan för Mina uppgifter, anger du om du under en period inte kan vara tillgänglig för nya förordnanden. Du kan därefter ändra tillbaka när du är tillgänglig för nya förordnanden.

Om din status är satt som inga nya förordnanden innebär det att du

  • inte kan förordnas i nya ärenden via e-tjänsten
  • har fortsatt tillgång till e-tjänsten och kan arbeta med dina aktuella förordnanden
  • kan administrera kalendern och vara bokningsbar för möten i aktuella förordnanden
  • kan skapa och skicka in kostnadsräkningar i aktuella förordnanden.

Läs mer på sidan E-tjänst för biträden

Begära entle­di­gande

Det är viktigt att du skyndsamt meddelar respektive handläggare i dina ärenden om du inte kan eller vill fortsätta som offentligt biträde och därför vill begära dig entledigad från dina förordnanden.

Kontakt­upp­gifter

Om du har frågor om förteckningen över dem som anmält intresse för förordnanden som offentligt biträde, Judith eller andra juridiska frågor kan du kontakta Migrationsverkets centrala samordnare i frågor gällande offentliga biträden, Lars Svanström. Mejladress: offentligabitraden@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: