Migrationsverkets fax upphör

Migrationsverket har tagit beslut om att myndighetens huvudsakliga faxnummer upphör 1 mars 2023.

Faxnumret som inte längre finns från 1 mars är 011-10 81 55.

I stället för fax bör du använda e-tjänsten för biträden för korrespondens i pågående förordnanden hos Migrationsverket.

I övrigt hänvisar vi till kontaktcenter via mejladressen migrationsverket@migrationsverket.se