Vanliga frågor och svar om försörj­nings­kravet

 • Vad innebär kravet på försörjning och bostad?

  Kravet på försörjning och bostad innebär att du ska kunna försörja dig själv och din familj och att ni har en bostad av tillräcklig storlek.

  Du kan läsa mer om kravet på försörjning och bostad här

 • För vem gäller kravet på försörjning?

  Kravet på försörjning och bostad gäller nästan alla vars anhöriga ansökt om uppehållstillstånd efter den 20 juli 2016. Endast barn och flyktingar vars familj ansöker inom tre månader från det att flyktingen har fått ett uppehållstillstånd är undantagna.

 • Min familj ansökte om uppehållstillstånd i april 2016, kommer de nya reglerna omfatta mig?

  Nej, om ansökan registrerades före eller senast den 20 juli 2016 omfattas du inte av det nya försörjningskravet.

 • Behöver jag kunna försörja hela familjen eller bara mig själv?

  Du måste kunna försörja dig själv och din familj.

 • Hur ska jag kunna visa att jag uppfyller kravet på försörjning?

  Du kan till exempel visa detta med ett anställningsbevis och en lönespecifikation.

  Du kan läsa mer om kravet på försörjning här

 • Vilken inkomst måste jag ha för att uppfylla försörjningskravet?

  Det beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

  För 2020 är normalbeloppet

  • 5 002 kronor för en ensamstående vuxen
  • 8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor
  • 2 654 kronor för barn till och med 6 år
  • 3 055 kronor för barn 7 år eller äldre.
 • Hur stor bostad behöver jag ha?

  För två vuxna utan barn ska det finnas minst ett rum och kök eller kokvrå. Om barn ska bo med er krävs fler sovrum. Två barn kan dela sovrum.

 • Jag hyr en bostad i andra hand, går det bra?

  Ja, om du kan uppvisa ett hyresavtal.

 • Måste jag kunna visa att jag kan försörja mig själv och min familj när de ansöker eller kan jag skicka in dokument om min inkomst senare?

  Migrationsverket kommer att kontrollera att du kan försörja dig själv och dina familjemedlemmar och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i när ansökan kommer in. Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige. Om du inte uppfyller kraven kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

 • Behöver jag komplettera med nya intyg om försörjning och bostad när det blir dags att pröva min ansökan, eftersom väntetiderna är långa?

  En del ansökningar kommer att behöva kompletteras när ditt ärende ska prövas. Om du har fast anställning och långvarigt bostadskontrakt vid ansökningstillfället så behöver du normalt inte komplettera.

 • Hur länge måste jag kunna försörja min partner efter att han eller hon har fått uppehållstillstånd?

  Det finns inga krav på att den anhörige i Sverige ska kunna försörja sin partner under någon bestämd tid efter att ett uppehållstillstånd blivit beviljat.

 • Finns det några undantag från kravet på försörjning?

  Personer som har fått uppehållstillstånd på grund av att de har ansökt om asyl kan vara undantagna från kravet på försörjning och bostad. I så fall måste familjen som ska flytta till Sverige ansöka om uppehållstillstånd inom tre månader efter att personen i Sverige har fått sitt uppehållstillstånd. Familjen måste även sakna möjlighet att återförenas i ett land utanför EU.

  Barn under 18 år vars föräldrar ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dem behöver heller inte visa att de kan försörja sig.

 • Gäller försörjningskravet även kvotflyktingar?

  Om en anhörig till en kvotflykting ansöker om uppehållstillstånd gäller försörjningskravet om ansökan görs senare än tre månader efter att den anhörige i Sverige beviljades uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller också om familjen har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU eller om det är ett nytt förhållande.

 • Min partner ska ansöka om uppehållstillstånd. Gäller kravet på försörjning och tillräckligt stor bostad även mig som är svensk medborgare?

  Ja. Kravet på försörjning gäller även svenska medborgare oavsett om relationen är ny eller väl etablerad.

 • Gäller den nya lagen även de som har ansökt om uppehållskort, alltså anhöriga till EU- eller EES-medborgare med uppehållsrätt? 

  Nej, de nya reglerna gäller inte anhöriga till EU- eller EES-medborgare, som ansöker om uppehållskort.

 • Min sambo som har bott med mig i nästan två år ska lämna in en ansökan om förlängning av sitt uppehållstillstånd. Måste jag skicka med papper som visar att jag kan försörja mig och min partner?

  Nej. Det finns inga krav på försörjning vid ansökan om förlängning av tillstånd.

 • Gäller den nya lagen från det datum då ansökan registrerades eller från att Migrationsverket börjar handlägga ansökan?

  Den nya lagen gäller för ansökningar som har registrerats 21 juli eller senare. Ansökningar som har kommit in före detta datum kommer att handläggas enligt de gamla reglerna, oavsett när Migrationsverket börjar handlägga ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-29

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.