Ansök om skydd enligt mass­flykts­direk­tivet för första gången

Du som har flytt från kriget i Ukraina, eller redan befann dig i Sverige när kriget bröt ut, kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Här kan du läsa vem som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du gör för att ansöka.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Krav för att få tillfälligt skydd enligt EU:s massflykts­direktiv

Du kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet om du

  • är ukrainsk medborgare, eller
  • har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina, eller
  • är medföljande familjemedlem till någon av de två ovanstående.

Om du har ett pass eller andra id-handlingar som visar att du tillhör en av dessa grupper ska du visa upp dem när du ansöker om skydd.

Du kan ha rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet om du tillhör någon av de tre grupperna ovan, har bott i Ukraina och lämnade landet på grund av kriget den 24 februari 2022 eller senare.

Den svenska regeringen har i december 2023 beslutat att fler personer ska kunna få skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige. Beslutet innebär att du som tillhör någon av de tre grupperna i listan ovan kan ha rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet om du befann dig lagligt i Sverige före 22 december 2023. Det här innebär att personer som redan fanns i Sverige när kriget började nu kan få skydd enligt massflyktsdirektivet, och det påverkar främst personer som har levt som asylsökande i Sverige eftersom de tidigare inte har omfattats av massflyktsdirektivet. Personer i den här gruppen kan få avslag på sin ansökan om de är dömda för ett brott med minst två års fängelse i straffskalan.

Om du har ansökt om asyl och inte fått beslut ännu behöver du inte göra något. Migrationsverket kommer att gå igenom din ansökan och ta ställning till om du omfattas av massflyktsdirektivet. Du kommer att få information om vad som gäller för dig.

Om du redan har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och behöver ansöka om förlängt skydd senast 4 mars 2024 kommer du att kunna få förlängt uppehållstillstånd enligt samma krav som gäller för ditt nuvarande tillstånd.

Läs mer om att förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Din ansökan prövas i första hand enligt mass­flykts­direktivet

Du som söker skydd i Sverige på grund av kriget i Ukraina kommer i första hand att få tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, om Migrationsverket bedömer att du uppfyller kraven. Om du ansöker om skydd, men vi bedömer att du inte uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, kommer vi istället att pröva om du uppfyller kraven för att få asyl enligt svensk lag.

Personer som har begått vissa brottsliga handlingar (till exempel krigsbrott eller annat grovt brott) eller utgör ett hot mot Sveriges säkerhet, kan inte få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller asyl enligt svensk lag.

Så ansöker du om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Du måste befinna dig i Sverige för att kunna ansöka om svenskt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet. Du kan registrera din ansökan på webben eller genom att besöka Migrationsverket personligen. Om du ansöker i e-tjänsten och har ordnat ditt boende på egen hand behöver du inte besöka Migrationsverket förrän efter att vi har fattat beslut. Du som behöver hjälp med boende måste besöka oss personligen, men gör gärna en ansökan i e-tjänsten innan du kommer så kan vi hjälpa dig fortare.

Om du inte har egna pengar kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket när du har ansökt om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Om du behöver ekonomiskt stöd måste du besöka Migrationsverket personligen eller skicka in en underskriven ansökningsblankett med post.

Krav för att använda e-tjänsten

Du kan använda e-tjänsten för att ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om du är medborgare i Ukraina och befinner dig i Sverige.

Du kan också ansöka om uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar som kom till Sverige tillsammans med dig.

Du kan lägga till upp till tre vuxna medsökande familjemedlemmar och upp till tio barn under 18 år som du är vårdnadshavare för. Om familjen består av fler personer än så behöver ni göra flera ansökningar. Varje person kan bara göra en ansökan i e-tjänsten.

Dina medsökande familjemedlemmar behöver inte vara ukrainska medborgare, men vuxna familjemedlemmar måste ha giltigt pass eller annan id-handling. Barn måste inte ha pass eller id-handlingar för att få uppehållstillstånd. Men om barnet har ett pass eller en id-handling ska ni bifoga en kopia i e-tjänsten.

Du kan inte använda e-tjänsten för att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet om du

  • inte är ukrainsk medborgare
  • inte har något giltigt pass eller annan id-handling
  • är under 18 och har kommit till Sverige utan dina föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Om du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd ska du använda en annan e-tjänst.

Läs mer om att förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

För att använda e-tjänsten måste du skapa ett konto. När du har klickat på knappen Ansök, ska du:

  • Klicka på knappen Användarnamn och lösenord.
  • Klicka på länken Skapa nytt konto.
  • Fylla i dina uppgifter.

Lämna in din ansökan person­ligen

Om du inte kan använda e-tjänsten måste du besöka Migrationsverket personligen för att registrera din ansökan. Du kommer då att få svara på frågor om vem du är och när du lämnade Ukraina. Du måste visa upp ditt pass eller dina id-handlingar, och Migrationsverket kommer att fotografera dig och ta dina fingeravtryck.

Du kan ansöka om uppe­hålls­till­stånd för till­fäl­ligt skydd enligt massflykts­di­rek­tivet, och få hjälp med boende eller ekonomiskt stöd, på följande av Migra­tions­ver­kets kontor:

Du kan inte boka tid för att lämna in din ansökan eller få hjälp med boende eller ekonomiskt stöd.

Efter ansökan

Om vi behöver mer information från dig kommer vi att kontakta dig.

Det tar några dagar för Migrationsverket att kontrollera om du har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet.

Följ ditt ärende i Min sida

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Efter beslut

När vi har fattat beslut skickar vi ett brev till den postadress du uppgav i din ansökan. Om du har fått hjälp med boende från Migrationsverket får du beslutet till den adress som vi har gett dig.

Det kan ta ytterligare några dagar för brevet att nå dig. Se till att du har möjlighet att ta emot post på den adress du uppgav i din ansökan. Det är viktigt att du meddelar oss snarast om du byter adress.

Blanketten Adressanmälan eller adressändring, nummer Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blan­ketten Adres­san­mälan eller adres­sänd­ring (Mot93)

Spara kontrollnumret eller beteckningsnumret du fick när du ansökte om uppehållstillstånd. Du ska uppge numret när du har kontakt med Migrationsverket.

Om du har ordnat ditt boende själv men din situation ändras så att du behöver hjälp med boende medan du väntar på beslut kan du när som helst besöka Migrationsverket för att få hjälp. Detsamma gäller om din ekonomiska situation förändras och du behöver ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Besök oss då på något av de kontor som är listade ovan.

För att en person bara ska utnyttja rätten till ekonomiskt stöd i ett land laddar Migrationsverket upp dina personuppgifter i en databas som vi delar med de andra EU-länderna. I databasen kan vi se om du redan har fått uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Myndigheterna i det landet kommer då att stoppa sitt stöd till dig. På samma sätt kan Migrationsverket stoppa ditt boende eller ekonomiskt stöd om du senare får skydd enligt massflyktsdirektivet i ett annat EU-land.

Läs mer om hur Migrationsverket hanterar dina personuppgifter

Frågor och svar om massflyktsdirektivet

Här hittar du vanliga frågor och svar om massflyktsdirektivet som rör ansökan, regler och efter beslut.

Frågor och svar om massflyktsdirektivet

Sidan senast uppdaterad: