Uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete efter studier

Du som har uppehållstillstånd för studier vid en högskoleutbildning i Sverige och har slutfört dina studier här kan få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här.

Krav för att få uppe­hålls­till­stånd

För att få uppehållstillstånd efter studier ska

 • du lämna in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd går ut
 • du ha ett pass som är giltigt hela den tid du tänker vara i Sverige (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • du ha slutfört en högskoleutbildning som varat i minst två terminer – det betyder att alla dina kurser ska vara godkända.
 • ditt senaste uppehållstillstånd ha varit ett uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige. Du kan också ha haft ett uppehållstillstånd för mobilitetsstudier utfärdat av ett annat EU-land där minst två terminer av utbildningen har skett i Sverige
 • du planera att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag
 • du kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • du ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige.

 • familjen har giltiga pass
 • familjens försörjning är ordnad under hela den planerade tiden i Sverige

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • intyg från universitetet eller högskolan i Sverige som visar att du har genomfört minst två terminer i Sverige, om delar av utbildningen genomförts utanför Sverige
 • examensbevis, intyg om studieresultat eller utdrag från Ladok-registret, som visar att du har slutfört dina studier
 • intyg från din handledare om du är doktorand i Sverige
 • kontoutdrag från bank eller andra dokument som visar att du har pengar för din försörjning under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige om du inte är folkbokförd
 • kunna betala eventuell avgift för ansökan med kontokort eller betalkort (avgifter för uppehållstillstånd för studier).

 • kopior av de sidor i sina pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • handlingar som styrker ert släktskap
 • dokument, exempelvis kontoutdrag, som styrker att din familjs försörjning är ordnad.

Innan du lämnar in din ansökan

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Läs mer om kraven för webbansökan

Du som har uppehållstillstånd för studier vid en högskoleutbildning i Sverige och har slutfört dina studier här kan få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här.

Du kan också ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige om du har haft uppehållstillstånd för studier i ett annat EU-land och under tiden för uppehållstillståndet vistats i Sverige och bedrivit en del av dina studier här.

Du kan endast få uppehållstillstånd som gäller i tolv månader. Du kan inte få ett kortare eller längre tillstånd än tolv månader. Tillståndet går inte heller att förlänga.

Om du får uppehållstillstånd i Sverige för att söka arbete efter avslutade studier kan din familj få uppehållstillstånd för samma tid som du. Du ansöker för din familj i din egen webbansökan.

För att din familj ska kunna få uppehållstillstånd krävs att du får uppehållstillstånd efter avslutade studier och att

 • familjen har giltiga pass
 • familjens försörjning är ordnad under hela den planerade tiden i Sverige

Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 4 297,50 kronor per månad för make, maka eller sambo och 2 578,50 kronor per månad för varje barn.

Det här ska din familj skicka med sin ansökan

 • kopior av de sidor i sina pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • handlingar som styrker ert släktskap
 • dokument, exempelvis kontoutdrag, som styrker att din familjs försörjning är ordnad.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Om din familjs pass är på väg att gå ut bör de förlänga dessa eftersom de inte kan få tillstånd för längre tid än vad passen är giltiga.

Skicka med kopior på de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Det är viktigt att hela passidorna finns med på kopiorna. Även siffror och tecken längst upp och längst ned på sidorna måste synas tydligt. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du har haft uppehållstillstånd för högre utbildning ska du ha slutfört en högskoleutbildning i Sverige, och utbildningen måste ha omfattat minst två terminer. Om du har haft uppehållstillstånd för mobilitetsstudier utfärdat av ett annat EU-land ska du inom dessa studier ha slutfört minst två terminer i Sverige. Din nya ansökan måste ha kommit in innan det tidigare tillståndet går ut. Detta gäller oavsett om tillståndet har utfärdats av Sverige eller annat EU-land.

Hela utbildningen måste ha slutförts med godkänt resultat. Det räcker inte om du har genomfört alla obligatoriska moment av utbildningen men inte fått godkänt betyg på hela utbildningen. Slutförda studier kan visas genom ett examensbevis, men även genom andra dokument, till exempel utdrag från Ladok-registret eller intyg från behörig personal vid anordnaren av högre utbildning. Utdrag från Ladok-registret behöver innehålla en notering från din anordnare av högre utbildning om att du har slutfört din utbildning.

Om ditt uppehållstillstånd är på väg att löpa ut, men du ännu inte har fått godkänt betyg på hela utbildningen, är det viktigt att du ansöker innan tillståndet löpt ut för att sedan komplettera din ansökan med intyg om slutförda studier.

Om du har slutfört dina studier är försörjningskravet för dig som har ansökt den 1 januari 2024 eller senare minst 10 314 kronor per månad. Försörjningskravet för dig som har ansökt under år 2023 är minst 9 450 kronor per månad.

Du ska skicka med kontoutdrag eller andra dokument som visar att du har pengar till din försörjning för hela den tid du ansöker om uppehållstillstånd. Uppgifter om saldo, kontoinnehavarens namn och valuta ska framgå av kontoutdraget.

Om du hänvisar till egna banktillgångar i iransk rial (IRR) använder Migrationsverket samma växelkurs som utrikesdepartementet använder i viseringsärenden.

Tänk på att din försörjning måste vara tryggad från saldodatum på ditt bankutdrag till slutdatumet för den tillståndsperiod du ansöker för om du redan befinner dig i Sverige.

Om du har löpande inkomst från arbete så ska du skicka med kopia på anställningskontrakt och lönespecifikationer.

Om den totala sammanhängande tiden för dina uppehållstillstånd i Sverige blir längre än ett år kan du folkbokföra dig. Om du är folkbokförd i Sverige så anses du ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige.

Om den totala sammanhängande tiden för dina uppehållstillstånd i Sverige blir kortare än ett år kan du inte bli folkbokförd i Sverige. Då måste du ha, eller ha ansökt om, en egen sjukförsäkring. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut- och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan du befinner dig utanför Sverige, annars kan din ansökan komma att avslås. I vissa fall har du möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan du befinner dig i Sverige med ett annat giltigt svenskt uppehållstillstånd. I testet kan du ta reda på vad som gäller för dig.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier eller forskning, 188011, och Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, 238011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå

Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier eller forskning, blankett 188011 Pdf, 765.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, blankett 134011 Pdf, 833.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Efter att du har gjort ansökan

När du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket fattar ett beslut i din ansökan eller tills beslutet har vunnit laga kraft.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad för uppehållstillståndskortet

Om du haft uppehållstillståndskort tidigare

Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Om du beviljas ett uppehållstillstånd kommer beslutet att skickas hem till din adress i Sverige och uppehållstillståndskortet skickas hem till dig inom cirka en vecka.

Om du får jobb i Sverige

Du som har fått ett uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige kan arbeta under den tiden som ditt uppehållstillstånd är giltigt. Om du blir erbjuden ett arbete kan du ansöka om ett arbetstillstånd i Sverige.

Läs mer om hur du ansöker om ett arbetstillstånd

Sidan senast uppdaterad: