Välkommen till Migrationsverket

Viktig infor­ma­tion med anled­ning av covid-19

Här hittar du samlad information om hur pandemin påverkar ditt ärende. Vi vill påminna om att undvika besök på våra kontor i den mån det går och i första hand kontakta oss via mejl, telefon eller någon av våra e-tjänster. Avstå helt från att besöka oss om du har minsta symptom på covid-19.

Samlad information gällande covid-19
Kontrollera våra öppettider på din ort

Förändrad utlän­ningslag den 20 juli 2021

Den 20 juli ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Nya regler har införts i utlänningslagen, och många som har ansökt om uppehållstillstånd kommer att påverkas av de nya reglerna.

Läs mer om förändringarna i utlänningslagen

Bevil­jade uppe­hålls­till­stånd i juli

Bakom varje siffra finns en människa

Människor kommer till Sverige av olika anledningar. Det kan vara på grund av studier och arbete, för att besöka släkt och vänner eller för att man har träffat en partner att dela livet med. Oavsett anledning så är varje migrants resa individuell.

Statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige
Porträttbild på kvinna

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb