Välkommen till Migrationsverket

Karta över Ukraina.

Förlängning för dig från Ukraina

Nu kan du som har skydd enligt massflyktsdirektivet ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Du ska ansöka i en e-tjänst som är öppen från 29 januari till 4 mars 2024.

Information om att ansöka om förlängning

Vanliga frågor och svar om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet

Arbetande människor.

Förändringar kring arbetstillstånd

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Därför arbetar vi just nu inom flera områden, bland annat kring service och hur vi sorterar inkomna ansökningar om arbetstillstånd.

Läs mer om vad som händer inom området arbetstillstånd

Information och stöd till dig som ska rekrytera högkvalificerad arbetskraft

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket finns en stor variation av arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb