Välkommen till Migrationsverket

Kartbild över Afghanistan

Situationen i Ukraina

Här hittar du information om hur du som kommer från Ukraina ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige samt samlad information för allmänheten om situationen i Ukraina.

Information till dig som kommer från Ukraina

Samlad information till allmänheten

Frågor och svar om boende för dig som kommer från Ukraina

Röda höghus.

Skärpt kontroll av pass

Från 1 november inför Migrationsverket nya regler för hur passet kontrolleras när någon ansöker om uppehållstillstånd. De nya reglerna innebär att passet måste visas upp personligen. Vi har samlat information om vad det här innebär för dig.

Skärpt kontroll av pass

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb