Välkommen till Migrationsverket

Migrationsverket svarar: återkallelse av tillstånd.

Migrationsverket svarar

Migrationsverket svarar är en artikelserie där vi genom fakta och siffror beskriver olika delar av Migrationsverkets verksamhet.

Läs alla Migrationsverket svarar

Grafik som visar människor med olika yrken.

Ny modell för arbetstillstånd på gång

Du som ska anställa någon från ett land utanför EU kan här ta del av aktuella och kommande förändringar inom området arbetstillstånd.

Förändringar inom arbetstillståndsområdet

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket finns en stor variation av arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb