Välkommen till Migrationsverket

Illustration över två personer som vinkar. Texten Hello student står överst i bilden.

5 tips för dig som ska studera i Sverige

Är du medborgare i ett land utanför EU och har blivit antagen till högre utbildning i Sverige? Då finns det några saker som du behöver tänka på för att din ansökningsprocess ska gå så smidigt som möjligt.

5 tips som ökar chansen till beslut innan terminsstart

Läs Migrationsverket svarar: så funkar uppehållstillstånd för studier

Arbetande människor.

Hur kan barn utvisas?

Migrationsärenden som rör barn kan av naturliga skäl skapa starka känslor och reaktioner. Det kan vara svårt att förstå hur en myndighet kan besluta att utvisa ett barn som har bott i Sverige under lång tid. I den här delen av Migrationsverket svarar förklarar vi hur det fungerar och vad lagen säger om barns rättigheter.

Läs artikeln här

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket finns en stor variation av arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb