AMIF öppnar en utlysning i september

Den 3 september öppnar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) en utlysning för aktörer som arbetar med tredjelandsmedborgare - utsatta personer och för lokala och regionala myndigheter samt civilsamhällesorganisationer för integrationsprojekt i utsatta områden. Utlysningen är öppen till den 16 oktober.

Personer i en park

Utlysning för målgruppen utsatta personer

I utlysningen tillämpar fonden EU:s definition på utsatta personer, som till exempel inkluderar följande grupper: underåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre (över 60 år), gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer som lider av allvarliga sjukdomar, samt personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld, till exempel kvinnlig könsstympning.

Exempel på aktiviteter som projekten förväntas att erbjuda målgruppen är:

 • Stöd och behandling av psykisk ohälsa
 • Psykosocialt stöd till målgruppen
 • Förbättrad information och stöd till barn och andra utsatta grupper
 • Rehabiliteringsinsatser
 • Utveckla hälsokommunikation för barn

Utlysning för målgrupper inom utsatta områden

Utsatta områden avser de områden som av polisen klassificeras som utsatt område; riskområde; eller särskilt utsatt område. Projekten förväntas bland annat att öka förutsättningar för målgruppen att förbättra sin hälsa; förmedla kunskaper om det svenska sjukvårdssystemet hos målgruppen; öka möjligheter för målgruppen att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden samt utveckla samverkan och koordinering mellan samhällsaktörer som arbetar med målgruppen i utsatta områden.

Exempel på aktiviteter för tredjelandsmedborgare som projekten kommer att genomföra i utsatta områden är:

 • Föräldraskapsstöd genom insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till tredjelandsmedborgare som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn.
 • Stärka samverkan mellan aktörer för att stötta hela familjen (tredjelandsmedborgare) i etableringen i samhället och på arbetsmarknaden.
 • Insatser för att bryta tredjelandsmedborgares sociala isolering och öka deras delaktighet i samhället.
 • Förbättrad information och stöd om hur det svenska samhället fungerar.
 • Utveckla integrationsstrategier och arbetsmetoder för att arbeta mer effektivt med den specifika problematik som finns i utsatta områden
 • Stärka lokala och regionala myndigheters förmåga att förebygga utsatthet och kriminalitet.

Projekt kan starta från den 1 januari 2025

Projekt kan starta tidigast den 1 januari och senast den 1 april 2025 och ska avslutas inom tre år. AMIF finansierar 90 procent av projektets budgeterade kostnader. Medfinansieringen av de resterande 10 procenten ska täckas av stödmottagaren, projektpartner eller en extern part.

Detaljer om utlysningen

Mer information finns i utlysningstexten.

Vill du veta mer?

 • Under utlysningstiden erbjuds intressenter konsultationer av fondens experter och ett ansökningsseminarium anordnas i början på september.
 • Information om hur man ansöker om stöd hos AMIF och vad som är viktigt att tänka på vid projektskrivandet hittar i fondens handbok Handbok - Migrationsverket
 • Frågor angående utlysningen kan ställas mejlledes till fonderna@migrationsverket.se
 • Ytterligare information kommer att publiceras på fondens webb och skickas till prenumeranter av fondens nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet.

Välkommen med er ansökan!

Övriga planerade utlysningar hittar du här.