Ändrade regler för studerande vid uppdrags- och specialiseringsutbildning och deras familjemedlemmar

En studerande vid uppdrags- eller specialiseringsutbildning och dennes medsökande kan nu få upp till fyra års uppehållstillstånd i taget, i stället för ett år som det varit tidigare. Medsökande familjemedlem till studenten kan nu också beviljas arbetstillstånd.

Migrationsverket har ändrat reglerna för hur långt uppehållstillstånd en studerande vid uppdrags- eller specialiseringsutbildning kan få. Tidigare kunde dessa studenter få som längst ett års tillstånd i taget. Detta ändras nu till som längst fyra års tillstånd i taget. Medföljande familjemedlemmar till dessa studenter kan få tillstånd för samma tid.

Migrationsverket ändrar också reglerna för möjligheten till arbetstillstånd för medsökande till dessa studenter. Tidigare beviljades medsökande endast uppehållstillstånd och kunde därför inte arbeta under sin vistelse i Sverige. Ändringen innebär att medsökande nu kan få ett arbetstillstånd för samma tid som uppehållstillståndet, om den studerande har fått ett uppehållstillstånd som är längre än sex månader.

Medsökande familjemedlem behöver inte ansöka om arbetstillståndet separat utan detta kommer att prövas vid ansökan om uppehållstillstånd.