Ändringar i försörjningskravet för studerande

Från och med den 1 mars sänks försörjningskravet för de studerande som har tillgång till fri bostad och/eller mat under sina studier.

En studerande som har tillgång till fri bostad och/eller mat under sina studier har ett lägre försörjningskrav än en studerande som står för bostad och mat själv. Migrationsverket har nu sänkt försörjningskravet ytterligare för studerande som har fri bostad och/eller mat genom anordnaren av utbildningen eller genom en organisation som arbetar för internationellt utbyte.

Det grundläggande försörjningskravet är precis som tidigare 9 450 kr per månad för ansökningar som har kommit in till Migrationsverket den 1 januari 2023 eller senare.

Från den 1 mars kan månadsbeloppet minskas med 2 625 kronor för fri mat. För fri bostad kan månadsbeloppet minskas med 4 200 kronor.

Tidigare kunde en minskning av månadsbeloppet göras med 1 837,50 kronor för fri mat och 1 837,50 kronor för fri bostad.

Ändringen i försörjningskravet gäller för alla typer av studier.

Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för studier inom högre utbildning MIGRFS 2023:01 Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster.