Nyhetsarkiv för fonder

 • Nyhets­brev nummer 2 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 2 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Utlysningsplanen för 2023 är uppdaterad

  Årets utlysningsplan är reviderad och en utlysning har tillkommit. Den vänder sig till aktörer inom migrationsområdet. Här söker vi projekt inom specifikt mål 1, Asylområdet som endast kommer att arbeta med personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv eller asylsökande från Ukraina.
 • Ansök­nings­se­mi­na­rium den 9 mars - inbjudan stängd

  Asyl-, migrations- och integrationsfonden öppnar den 1 mars flera separata utlysningar. Med anledning av det har vi nöjet att bjuda in till ett ansökningsseminarium torsdagen den 9 mars. 
 • AMIF öppnar icke konkurrerande utlysningar

  Den 15 februari öppnar de två första utlysningarna för år 2023. Vid dessa två utlysningar söker vi endast projekt inom Migrationsverket och Polismyndigheten som kommer arbeta inom specifikt mål 1 asylområdet och specifikt mål 3 återvändandeområdet.
 • Nyhets­brev nummer 1 ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 1 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Nya projekt är bevil­jade stöd

  Beslut om stöd har fattats och nya projekt är beviljade finansiering under programområde 2021-2027.

Sidan senast uppdaterad: