Nyhetsarkiv för fonder

 • Söker du finansiering för ett projekt?

  Under 2024 planerar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) fyra utlysningar spridda över året. Totalt är det drygt 600 miljoner kronor som kan fördelas genom årets utlysningar.
 • Nyhets­brev nummer 7 är ute!

  Ett nytt nyhetsbrev, nummer 7 för 2023, har gått ut till våra prenumeranter.
 • Höstens utlysningar

  Under 2023 har Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) haft tolv utlysningar. Varav sex stycken under hösten. För första gången inom nuvarande programperiod fanns möjlighet att ansöka om projekt för förstudier och driftstöd. Samtliga utlysningar är nu stängda.
 • EU-kommis­sionen på besök hos AMIF-projekt

  Från generaldirektoratet för migration och inrikes frågor på EU-kommissionen deltog Eva Ryberg och Jules Morra nyligen i AMIF:s övervakningskommitté, ett möte som hålls två gånger per år. I samband med mötet genomfördes studiebesök hos ett par av fondens pågående projekt för att se hur EU­-medlen används i Sverige och för att hitta goda exempel som kan spridas vidare. Två pågående AMIF-projekt valdes ut.

Sidan senast uppdaterad: