Nyhetsarkiv för fonder

  • Omvärldsanalysmöte i AMIF:s expertgrupp

    Expertgruppen för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) har nyligen samlats för att diskutera de aktuella behoven på lokal, regional och nationell nivå inom fondens områden. Under mötet behandlades frågor som rör asylmottagande, integration, återvändande och utsatta grupper.
  • Projekt Barn i fokus visar på fina resultat

    Under projektgenomförandet stöttar och rådger fonden sina projekt, men följer också deras utveckling och kontrollerar hur projekten uppfyller fondens beslut och EU regelverk. Detta görs genom fondens granskning av projektets redovisningar och kontroller på plats hos stödmottagare.
  • En icke konkurrerande utlysning öppnar

    Funktionen för fonderna öppnar en icke konkurrerande utlysning till Migrationsverket för projekt som avser förstudier inom programmets specifika mål asylområdet, projekt kan finansieras med 75% från AMIF. Utlysningen öppnar den 1 februari 2024 och stänger den 28 februari.

Sidan senast uppdaterad: