Nyhetsarkiv för fonder

 • AMIF söker nya projekt

  Funktionen för fonderna öppnar två separata utlysningar den 4 mars. En är konkurrerande och där är det möjligt för aktörer att ansöka om stöd för projekt inom asyl-, laglig migration och integration samt återvändandeområdet. Den andra utlysningen är en icke konkurrerande utlysning, riktad till Migrationsverket för projekt inom återvändandeområdet.
 • Anmäl er till Europa i min region - 2024

  Sverige deltar för sjunde gången i den EU-gemensamma informationskampanjen Europa i min region. För oss på Asyl-, migrations- och integrationsfonden är det fjärde året våra projekt har möjlighet att delta i kampanjen.
  Under en vecka visar vi tillsammans hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt. Förra året arrangerades över 60 evenemang runt om i landet.
 • Uppdaterad utlysningsplan för AMIF

  Utlysningsplanen för år 2024–2026 är grund för planering av insatser som krävs för att genomföra en utlysning. Planen är också ett underlag för dialog med aktörer som kan komma att vilja ansöka om medel vid de planerade utlysningstillfällena.

Sidan senast uppdaterad: