Avveckling av tillfälliga asylboenden

Migrationsverkets behov av asylboenden påverkas av antalet personer som behöver ett. Just nu är det färre som behöver ett boende än antalet som myndigheten har tillgängligt. Därför avvecklas det antal myndigheten har för många av.

Alla som söker skydd i Sverige har, under tiden ansökan handläggs, rätt att bli erbjudna ett boende av Migrationsverket. När myndigheten inte har egna boenden att erbjuda, köper Migrationsverket tjänsten ”tillfälligt asylboende” av privata leverantörer genom en offentlig upphandling.

När nu färre personer behöver ett boende, avvecklar Migrationsverket det antal som inte längre behövs. De boenden som avvecklas först är de som myndigheten tidigare upphandlat när egna boendeformer inte räckt till.

Läs mer om hur det går till vid en avveckling

Läs mer om Migrationsverkets planering av asylboenden

Avveckling i en särskild ordning

Eftersom boendeplatserna har upphandlats i en särskild ordning, enligt lagen om offentlig upphandling, måste de också avvecklas i en särskild ordning. Avvecklingen styrs då av principen sist in först ut, det vill säga att det senast upphandlade och dyraste boendet avvecklas först.

Just nu avvecklas de 183 senast upphandlade boendena

För att Migrationsverket ska undvika att ha för många boenden, avvecklas därför just nu 183 boenden med cirka 23 000 boendeplatser. Boendena har upphandlats i direktupphandling 7 och 9. De som avvecklas först är den upphandling som genomfördes senast, det vill säga direktupphandling 9. Klicka på nedan länkar för att se vilka de är, var i landet de finns och när de avvecklas.

Dessa boenden har redan avvecklats i direktupphandling 9PDF
Sedan avvecklas dessa i direktupphandling 7PDF

Ny avvecklingsplan fastställd för perioden maj till september 2017

Migrationsverket har beslutat att avveckla ytterligare 78 tidigare tillfälligt upphandlade boenden. Anledningen är att behovet av boendeplatserna successivt minskar enligt den senaste prognosen. Leverantörer som berörs har fått information om hur och när de berörs. Om du fortfarande inte vet när just du påverkas kan du nedan ta del av beslutad avvecklingslista.

Dessa boenden avvecklas mellan maj och september 2017PDF

Översikt av behovet av avveckling fram till 2018

I Migrationsverkets senaste prognos bedömer myndigheten att antalet personer som behöver ett boende successivt kommer att minska fram till och med 2019. Bilden nedan visar hur antalet boendeplatser förändras från januari 2017 till och med oktober 2019.

Migrationsverkets boendebestånd under perioden januari 2017 fram till och med oktober 2019

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?