Avveckling av tillfälliga asylboenden

Migrationsverkets behov av asylboenden påverkas av antalet personer som behöver ett. Just nu är det färre som behöver ett boende än antalet som myndigheten har tillgängligt. Därför avvecklas det antal myndigheten har för många av.

Alla som söker skydd i Sverige har, under tiden ansökan handläggs, rätt att bli erbjudna ett boende av Migrationsverket. När myndigheten inte har egna boenden att erbjuda, köper Migrationsverket tjänsten ”tillfälligt asylboende” av privata leverantörer genom en offentlig upphandling.

När nu färre personer behöver ett boende, avvecklar Migrationsverket det antal som inte längre behövs. De boenden som avvecklas först är de som myndigheten tidigare upphandlat när egna boendeformer inte räckt till.

Läs mer om hur det går till vid en avveckling

Läs mer om Migrationsverkets planering av asylboenden

Avveckling i en särskild ordning

Eftersom boendeplatserna har upphandlats i en särskild ordning, enligt lagen om offentlig upphandling, måste de också avvecklas i en särskild ordning. Avvecklingen styrs då av principen sist in först ut, det vill säga att det senast upphandlade och dyraste boendet avvecklas först.

Översikt av behovet av avveckling fram till 2018

I Migrationsverkets senaste prognos bedömer myndigheten att antalet personer som behöver ett boende successivt kommer att minska fram till och med 2019. Bilden nedan visar hur antalet boendeplatser förändras från januari 2017 till och med oktober 2019.

Migrationsverkets boendebestånd under perioden januari 2017 fram till och med oktober 2019

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?