Avveckling av tillfälliga asylboenden

Migrationsverkets behov av asylboenden påverkas av antalet personer som behöver ett. Just nu är det färre som behöver ett boende än antalet som myndigheten har tillgängligt. Därför avvecklas det antal myndigheten har för många av. Nedan kan du läsa hur det går till.

Alla som söker skydd i Sverige har, under tiden ansökan handläggs, rätt att bli erbjudna ett boende av Migrationsverket. När myndigheten inte har egna boenden att erbjuda, köper Migrationsverket tjänsten ”tillfälligt asylboende” av privata leverantörer genom en offentlig upphandling.

När nu färre personer behöver ett boende, avvecklar Migrationsverket det antal som inte längre behövs. De boenden som avvecklas först är de som myndigheten tidigare upphandlat när egna boendeformer inte räckt till.

Avveckling i en särskild ordning

Eftersom boendeplatserna har upphandlats i en särskild ordning, enligt lagen om offentlig upphandling, måste de också avvecklas i en särskild ordning. Avvecklingen styrs då av principen sist in först ut, det vill säga att det senast upphandlade boendet avvecklas först.

Just nu avvecklas de 183 senast upphandlade boendena

För att Migrationsverket ska undvika att ha för många boenden, avvecklas därför just nu 183 boenden med cirka 23 000 boendeplatser. Boendena har upphandlats i direktupphandling 7 och 9. De som avvecklas först är den upphandling som genomfördes senast, det vill säga direktupphandling 9. Klicka på nedan länkar för att se vilka de är, var i landet de finns och när de avvecklas.

Dessa boenden avvecklas först i direktupphandling 9PDF
Sedan avvecklas dessa i direktupphandling 7PDF

Avveckling i Region Mitt
Avveckling i Region Nord
Avveckling i Region Syd
Avveckling i Region Väst
Avveckling i Region Öst och Stockholm

Totalt antal platser

På nedan bild visas hur många egna boendeplatser Migrationsverket har i lägenheter och olika korridorsboenden samt hur många som är upphandlade. Bilden visar också hur många som är belagda samt hur många av dem är belagda av personer som väntar på en bostad i en kommun.

Översikt av behovet av avveckling fram till 2018

I Migrationsverkets senaste prognos bedömer myndigheten att antalet personer som behöver ett boende successivt kommer att minska fram till och med 2020. Bilden nedan visar hur myndigheten behöver avveckla antalet boendeplatser fram till 2018 för att möta det minskande behovet.

Senast uppdaterad: 26 januari 2017