E-tjänst för landsting

I e-tjänsten söker landsting och regioner statlig ersättning. Via e-tjänsten kan landsting och regioner söka ersättning för hälsoundersökningar och se vilka asylsökande som finns i länet och ifall de har blivit kallade till en hälsoundersökning.

Logga in i e-tjänsten

För att logga in på tjänsten behöver du vara ansluten till katalogtjänsten HSA och ha den särskilda tjänstelegitimationen, SITHS-kort

Aktuellt i e-tjänsten

Ändring vid inloggning i e-tjänsten

Förändring vid inloggning i e-tjänsten kommer att göras i två steg vid två olika datum.

Från den 19-23 september 2018 loggar du in på följande sätt:

När du loggar in i e-tjänsten kommer du att få välja hur du vill logga in. Där väljer du alternativet "SITHS-kort" och anger din kod till kortet på samma sätt som tidigare.

Från den 24 september 2018 loggar du in på följande sätt:

När du loggar in i e-tjänsten kommer du först att få välja vem du loggar in som. I rullistan väljer du då valet ”Kommun eller Landsting”. Efter det väljer du alternativet "SITHS-kort" och anger din kod till kortet på samma sätt som tidigare.

Tekniskt fel gjorde att datum i asylsökandelistan inte stämde

Ett tekniskt fel gjorde att uppgifter i den så kallade asylsökandelistan såg olika ut beroende på om du tittade på uppgifterna direkt i e-tjänsten eller i den exporterade listan i Excel. Problemet löstes 26 februari 2018.

Datum för hälsoundersökningar inskickade på papper i asylsökandelistan

Den 26 oktober 2017 gjordes en uppdatering så att du i e-tjänstens så kallade asylsökandelista ser om ett landsting eller region tidigare fått ersättning för genomförda hälsoundersökningar. Det gäller även om den beviljade ersättningen ansöktes via en pappersblankett.

Notera att uppgifterna om genomförda hälsoundersökningar som Migrationsverket tar emot via pappersblanketter inte syns i e-tjänsten förrän ersättningen blivit beviljad, registrerad och utbetald.

Hälsorapportering går ibland inte att genomföra trots att ett landsting eller region har rätt till ersättning

Ett problem kan uppstå i e-tjänsten när du ansöker ersättning för en hälsoundersökning. Det handlar om att du får felmeddelandet "Det går ej att rapportera hälsoundersökning för denna individ" trots att individens hälsoundersökning ska gå att eftersöka.

Om du är säker på att ni har rätt till ersättning och trots det får felmeddelandet, då måste du istället ansöka för hälsoundersökningen via pappersblankett.

Användarstöd till e-tjänsten

Under länken ”Användarmanual” som finns på e-tjänstens startsida hittar du:

  • En användarmanual som steg-för-steg beskriver hur du använder e-tjänsten,
  • svaren på de vanligaste frågorna om e-tjänsten,
  • en användarmanual riktad till administratörsrollen.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kan du alltid mejla: 

halsoundersokningar-melker@migrationsverket.se.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.