Nyhetsarkiv för offentliga biträden

  • Nytt sätt att delge beslut i asylä­renden från 1 mars

    Hittills har Migrationsverket delgivit beslut i asylärenden vid ett samtal på myndigheten. Nu ändras den rutinen. Från och med 1 mars kan den som sökt skydd i Sverige i stället få ta del av beslut i sitt ärende via ett utskick med post. I vissa fall kan du som offentligt biträde bli mottagare av delgivningen.

Sidan senast uppdaterad: