Migrationsverket har reviderat ett rättsligt ställningstagande angående kvalitetskrav på offentliga biträden

Lämplighetskraven gäller även när den sökande önskar ett specifikt biträde.

Regeringen har i svar på Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2022:14 konstaterat att lämplighetskravet för offentliga biträden är detsamma oavsett om den enskilde själv har föreslagit en viss person eller inte, och en avvägning mellan lämplighetskravet och det fria biträdesvalet ska inte göras. Regeringen anser därför inte att regelverket behöver förtydligas i detta avseende.

Det finns därför skäl att skärpa kvalitetskraven hos Migrationsverket och besluta att lämplighetskraven även gäller när den enskilde önskar ett specifikt biträde.

Läs rättsligt ställningstagande RS/021/2020 i Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem Lifos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.