Europeiskt stödmaterial om asylrätt

European Union Agency of Asylum (EUAA) publicerar guider som stöd för alla som på något sätt arbetar med asylrätt.

Practical Guide on Interpretation in the Asylum Procedure Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. informerar tolkar om deras roll i asylprocessen, viktiga principer vid tolkning och om tolkningsstrategier i olika situationer, inklusive för särskilt utsatta grupper, i linje med internationella standarder. På samma sida finns även ”Essential Rules on Interpretation in the Asylum Procedure”, som är ett kortfattat komplement, och ”Checklists on Interpretation in the Asylum Procedure” som beskriver hur tolken behöver förbereda sig inför uppdrag, genomföra tolkning på ett professionellt och kvalitetssäkrat sätt samt avsluta sitt uppdrag.

Country of Origion Information Research Guide on LGBTIQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en guide som främst fokuserar på sexuell läggning (HBTQI personer) och inte på könsidentitet, könsuttryck och könsegenskaper.