Ansökan om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet öppen till 4 mars

De skyddsbehövande som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som slutar gälla 4 mars 2024 måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd om de vill stanna i Sverige. Ansökan ska göras i en e‑tjänst som är öppen mellan 29 januari och 4 mars.

Under ansökningsperiodens första dag uppstod stort tryck på Migrationsverkets inloggningstjänst, vilket resulterade i att flera personer hade svårt att logga in och ansöka om förlängt skydd. Problemet är nu löst.

Det är viktigt att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i tid, det vill säga senast 4 mars 2024. Det behövs inte giltiga identitetshandlingar för att få förlängt uppehållstillstånd. Alla som ansöker om förlängt uppehållstillstånd måste följa upp sin ansökan med att besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till sitt nya uppehållstillståndskort. Besöket kan ske från 5 februari till och med 26 april. En person som har genomfört sin ansökan och bokat tid i e-tjänsten har sökt i tid även om det personliga besöket sker efter 4 mars.

Bevis om mottagen ansökan

Personer som inte hinner få ett beslut eller ett nytt uppehållstillståndskort innan det gamla slutar gälla 4 mars 2024 kan visa att de har ansökt om förlängt skydd med ett ”Bevis på mottagen ansökan om förlängt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd – massflyktsdirektivet”. Beviset innehåller namn och dossiernummer på den sökande, samt information om att hen omfattas av LMA.

Det är Migrationsverket som ansvarar för att följa vilka som har sökt nytt uppehållstillstånd eller inte. De personer som inte har sökt om förlängt uppehållstillstånd omfattas inte av LMA. Enligt gällande regelverk kring statlig ersättning har kommunen inte längre rätt till ersättning för de som inte omfattas av LMA. Skyddsbehövande som inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid måste ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.

Läs mer om e-tjänsten för att förlänga skydd

Efter mass­flykts­di­rek­tivet

Det är ännu för tidigt att säga vilka regler som kommer att gälla när massflyktsdirektivet upphör den 4 mars 2025. Arbetet för att bestämma vad som ska hända för de personer som har flytt kriget i Ukraina pågår både nationellt och på EU-nivå. Migrationsverket kommer att kontakta de som berörs innan deras tillstånd slutar gälla och berätta vilka alternativ som finns.