کارت بانکی برای پناهندگان

Bankkort till asylsökande – dari

کمک هزینه اقتصادی که از طرف دفتر مهاجرین به شما داده می‌شود به یک کارت بانکی واریز می‌گردد.

شما از دفتر مهاجرین یک کارت دریافت می‌کنید. همراه با کارت بانکی همچنان دو عدد کُد مختلف هم به شما داده می‌شود.

پین کُد (کد ورود به سیستم) و کلمه رمز

وقتی دفتر مهاجرین کارت بانکی را به شما تسلیم می‌کند، یک پاکت که معلومات مربوط به کد استفاده از کارت (پین کد) در آن است و یک پاکت دیگر با کلمه رمز کارت بانکی را هم دریافت می‌کنید.

 • پین کد یک کد استفاده از کارت چهار رقمی است که شما در زمان پرداخت یا کشیدن پول از آن استفاده می‌کنید.
 • کلمه رمز یک کد چهار رقمی است که زمانی که می‌خواهید موجودی حساب خود را از طریق انترنیت،‌Ÿ اپلیکیشن تیلفون هوشمند (اپ) یا تیلفون، کنترول کنید، از آن استفاده کرده می‌توانید. شما از طریق مراجعه به سایت انترنیتی www.kontantkort.icabanken.se External link, opens in new window. و وارد شدن به آن، دانلود (بارگذاری) اپلیکیشن مربوطه یا زنگ زدن به بانک ایکا به نمبر تیلفون ۰۳۳۴۷۴۷۵۰ ، موجودی کارت بانکی خود را کنترل کرده می‌توانید. معلومات بیشتر را بر روی ورقی که کارت روی آن قرار دارد، مطالعه نمایید.
 • رقم کُد که باید برای استفاده از کارت بکار ببرید و کُد دیگری که باید برای معلومات گرفتن از مقدار پولی که در حسابتان موجود است، استفاده کنید را به خاطر بسپارید. اگر سه بار از کد غلط استفاده کنید، کارت شما بسته می‌شود. دفتر مهاجرین کدام معلومات در مورد کدهای کارت شما در اختیار ندارد.

از کارت خود این رقم استفاده کرده می‌توانید

شما از کارت بانکی خود هم برای پرداخت کردن و هم برای بیرون کشیدن پول استفاده کرده می‌توانید. شما در همه فروشگاه‌ها در سویدن که کارت مایسترو Maestro قبول می‌کنند، با این کارت پرداخت کرده می‌توانید. شما باید با وارد کردن کُد کارت (پین کد)، همه خریدها و پول کشیدن‌ خود را تایید نمایید. این کارت بانکی فقط در داخل سویدن قابل استفاده است.

این کارت بانک در تانک های تیل بدون حضور پرسونل نیز کار میکند. هنگام پر کردن تیل مبلغ 1500 کرون کنار گذاشته میشود. اگر این مبلغ در کارت بانک تان موجود نباشد، در آنصورت میتوانید مقدار تیل را پر کنید که قیمت آن در کارت موجود باشد. مبلغ 1500 کرون که کنار گذاشته شده میباشد، چند دقیقه بعد از پر کردن تیل آزاد ساخته میشود و فقط مبلغی کسر میشود که در بدل آن تیل انداخته اید.

برای بیرون کشیدن پول نقد می‌توانید:

 • از یک دستگاه خودپرداز بانکی که علامت مایسترو دارد پول بیرون بکشید.
 • پول نقد را از صندوقدار در مغازه ایکا [ICA] دریافت کنید
 • از یک فروشگاه زمانی که با کارت بانکی خود خرید می‌کنید، پول نقد هم بیرون کشیده می‌توانید. دقت کنید که این کار در صورت وجود پول نقد در فروشگاه امکان پذیر خواهد بود.

مقدار پول نقد که می توان دریافت کرد، به حد معین محدود می باشد:

 • مبلغ 3000 کرون در یک وقت در مغازه های ایکا (در صورت موجودیت پول نقد در دخل)
 • مبلغ 5000 کرون در یک وقت در دستگاه های خودپرداز بانک ایکا [ICA Bank]
 • مبلغ 2000 کرون در یک وقت در سایر دستگاه های خودپرداز
 • جمله 15000 کرون در طول یک هفته، صرف نظر از اینکه در کجا پول اخذ کرده اید.

تاریخ اعتبار کارت را کنترول نمایید

شما باید تاریخ اعتبار کارت بانکی خود را کنترول نمایید تا اشتباها کارتی که مدت اعتبار آن تمام شده در اختیار نداشته باشید. مدت اعتبار کارت را در قسمت جلوی کارت پیدا کرده می‌توانید. در آنجا ماه وسالی که اعتبار کارت تمام می‌شود نوشته شده است. یک ماه قبل از گذشتن مدت اعتبار کارت می‌توانید به دفتر مهاجرین آمده و کارت خود را تبدیل نمایید.

موجودی کارت را کنترول نمایید

شما می‌توانید در یک فروشگاه ایکا، از طریق انترنیت، اپلیکیشن مربوطه یا از طریق تیلفون جوابگو(دریافت خدمات از طریق زنگ زدن به یک تیلفون خدمات شخصی)، از مقدار پول موجود در کارت بانکی خود باخبر شوید. در فروشگاه از کارت خود با پین کد استفاده کرده می‌توانید. در انترنیت، اپلیکیشن مربوطه و یا تیلفون جوابگو باید کلمه رمز و نمبر دوسیه پناهندگی خود را داشته باشید. نمبر دوسیه پناهندگی شما، شماره‌ای است که زیر عکستان بر روی کارت پناهندگی (کارت ال.ام.آ) نوشته شده است.

اگر کارت بانکی خود را از دست بدهید

اگر کارت بانکی شما از پیشتان گم شد و یا دزدیده شد، باید به محض آنکه متوجه شدید کارت شما نیست، آن را قید کنید. برای بستن کارت خود این رقم اقدام نمایید:

 • به بانک ایکا به نمبر تیلفون ۰۳۳۴۷۴۷۵۰ زنگ بزنید. وقتی زنگ می‌زنید باید نمبر دوسیه پناهندگی خود، شماره‌ای که زیر عکستان بر روی کارت پناهندگی نوشته شده است، را اعلام نمایید.

توجه به موارد زیر اهمیت دارد

 • این کارت یک مدرک معتبر شخصی است که باید در مکانی امن نگهداری شود. شما یک مسئولیت شخصی دارید که این کارت در دست افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد.
 • هیچوقت پین کد را همراه کارت بانکی خود یکجا نگهداری نکنید. این کد را به خاطر سپرده و پس از آن ورقی که کد روی آن نوشته شده را از بین ببرید.
 • شما برای راجستر کردن هر خرید یا بیرون کشیدن پول، باید کارت خود را همراه داشته باشید. این امر دربرگیرنده آن است که شما نمی‌توانید از انترنیت، سفارش پستی با پیش پرداخت یا دیگر جاها خرید کنید که نمی‌توان ازکارت با استفاده از یک دستگاه کارتخوان، استفاده نمود.
 • اگر پین کد را سه بار پشت سر هم غلط وارد کنید کارت بانکی شما بطور اتوماتیک بسته می‌شود. در بعضی دستگاه‌های خودپرداز بانکی، کارت قید شده به شما پس داده می‌شود.
 • زمانی که از سیستم پذیرش پناهندگی دفتر مهاجرین خارج می‌شوید، باید پول‌های کارت بانکی خود را بیرون کشیده و کارت را به دفتر مهاجرین تسلیم نمایید.

معلومات در مورد کارت بانکی

شما نمی‌توانید پولی به کارت خود روان کنید و سودی هم به پول شما تعلق نمی‌گیرد.

دفتر مهاجرین حق دارد کارت شما را کنترول نماید، بعنوان مثال برای آنکه بداند پرداخت‌ها به کارت شما به خوبی پیش می‌رود.

اگر می‌خواهید بیشتر بدانید

اگر کدام سوالات دارید با دفتر مهاجرین منطقه خود و یا خدمات مراجعان دفتر مهاجرین به نمبر تیلفون ۰۷۷۱۲۳۵۲۳۵، تماس گرفته می‌توانید.

Last updated: