Förlänga uppehållstillstånd

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och vill stanna i Sverige efter att det slutar gälla ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd.

Hur du ska göra för att förlänga ditt uppehållstillstånd beror på vilken typ av uppehållstillstånd du har. Du måste alltid ansöka om ett nytt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut.

Läs mer på sidorna som gäller dig (en del av sidorna finns inte på alla språk):

Om du har sökt asyl och fått ett tids­be­gränsat uppe­hålls­till­stånd

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla kan du ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige.

Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för dig som har sökt asyl

Om du har uppe­hålls­till­stånd för att bo med någon

Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för att bo med någon

Om du har uppe­hålls­till­stånd för att arbeta

Om du vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Om du har haft tillstånd som arbetstagare i sex månader eller mer och ansöker innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut.

Läs mer om att förlänga ditt arbetstillstånd

Om du har uppe­hålls­till­stånd som egen före­ta­gare

Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd som egen företagare

Om du har uppe­hålls­till­stånd för att studera

Läs mer om att förlänga ditt uppehållstillstånd för studier på högskola eller universitet

Om du har ett turis­tvisum eller uppe­hålls­till­stånd för besök

Läs mer om att förlänga ditt besök

Sidan senast uppdaterad: