Så kan du hjälpa människor på flykt

Aktuellt

  • 2017-01-18

    Planering klar för att stänga 183 boenden

    Under februari till maj ska återstående direktupphandlade asylboenden avvecklas. 183 boenden ska stänga och vi kommer att erbjuda andra boenden till drygt 16 000 människor. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.
  • 2016-12-13

    Migrationsverket minskar antalet boenden

    Färre personer söker asyl i Sverige, och det innebär att Migrationsverkets behov av boendeplatser för asylsökande fortsätter att minska. Just nu planerar Migrationsverket för att minska med 23 500 platser till och med 20 maj 2017. Det innebär att cirka 18 500 människor som bor på tillfälliga asylboenden kan behöva flytta till ett annat boende under perioden februari till maj 2017.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet.