Migra­tions­verket ändrar sin praxis gällande utlands­vis­telse

Migrationsverket har förenklat och likriktat sin praxis gällande bedömning av utlandsvistelse. Förändringen innebär att det nu blir enklare för studerande att bedriva studier utomlands utan att det påverkar deras möjlighet att få eller behålla sitt uppehållstillstånd. Förändringen gäller studerande vid högre utbildning som ska genomföra studier i annat land än Sverige som en del av sin utbildning.

För vissa studenter ingår det i upplägget för deras utbildning att delar av utbildningen ska eller kan genomföras i annat land. Det kan exempelvis röra sig om utbytesterminer eller fältarbeten utomlands. Så länge den planerade aktiviteten i utlandet motsvarar heltidsstudier och är en del av den utbildning som studenten har antagits till i Sverige ska studenten kunna beviljas uppehållstillstånd i Sverige även för sådan utlandsvistelse.

Det saknar betydelse huruvida den planerade utlandsvistelsen avser en obligatorisk eller valbar aktivitet. Det saknar också betydelse hur lång utlandsvistelsen är. Det krävs dock att någon del av studietiden kommer att bedrivas i Sverige under den sökta tillståndstiden. Det är den studerandes eget ansvar att ordna med nödvändigt tillstånd för vistelse i annat land.

Om den studerande, under terminstid, ska genomföra en utlandsvistelse av annat skäl än att genomföra aktiviteter inom ramen för den utbildning som hen har antagits till kan det i vissa fall påverka frågan om uppehållstillstånd.

Eftersom den nya praxisen gäller studerande vid högre utbildning omfattar den också sandwich-doktorander, vilket innebär att även denna kategori av studerande får en förenklad hantering.