Nyheter

 • 2018-11-09
  Projektledare Lobben Maria Naalisvaara

  Idrott är ett fantastiskt verktyg för integration

  Jämtland-Härjedalens idrottsförbund i samarbete med Gävleborgs och Västernorrlands idrottsförbund driver projekt Lobben genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Genom idrott ges asylsökande möjligheten till en meningsfull fritid och snabbare etablering i samhället.
 • 2018-10-03

  Synlighetskrav för medfinansierade projekt 

  Projekt som beviljas medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF ska arbeta med spridning av resultat och erfarenheter från genomförandet. Utöver de kommunikationsaktiviteter som beskrivs i projektansökan finns även krav på synliggörande av EU:s medfinansiering. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om Europeiska unionen som medfinansiär.
 • 2018-09-26

  Nyhetsbrev nr 3 ute!

  Fondförvaltningens nyhetsbrev kommer kvartalsvis. Där du kan följa arbetet med fonderna samt få information om aktuella utlysningar. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet.
 • 2018-09-20
  Mingel Almedalen

  Lyckad närvaro i Almedalen

  Funktionen för fonderna var tillgängliga på Migrationsplatsen under Almedalsveckan. På plats informerade vi om möjligheterna med fonden och bjöd in besökare till öppna samtal för att öka medvetenheten kring att organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, migration och integration.