Logotyp för AMIF

Testa era projek­ti­déer hos AMIF

Med målsättningen att projekt inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik vill vi uppmana aktörer att testa sina projektidéer inför ansökan.

Vi vill vi ge aktörer möjlighet att testa om er organisation och er projektidé svarar mot fondens förutsättningar och krav.

För att underlätta insamlandet av idéer har vi tagit fram ett webbformulär som är uppdelat i två delar. I den första delen kommer ni kunna välja bland de givna svarsalternativen och beroende på era svar går ni vidare i formuläret eller får direkt besked ifall Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) möter er projektidé eller inte.

Om svaren i första delen möter fondens krav, slussas ni vidare till den avslutande delen, där ni beskriver er projektidé i korta drag. Att fylla i formuläret tar cirka 10 minuter om du har en förberedd idé.

Webbformuläret hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkomna med era projektidéer!

Läs mer om planerade utlysningar.

Om du har frågor vänd dig till: fonderna@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: