Fast­ställda scha­blon­be­lopp för 2023

Regeringen har nu beslutat om vilka ersättningsbelopp som ska gälla för 2023.

Hälso- och sjuk­vård för asyl­sö­kande och skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Scha­blon­be­lopp för 2023

Beloppen är detsamma 2023 som 2019–2022.

  • 3 740 kronor för barn till och med 18 år
  • 4 435 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år
  • 5 635 kronor för personer som är 61 år eller äldre.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om hälso- och sjukvård för asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om statlig ersättning för asylsökande och massflyktingar som betalas ut till regionen utan ansökan

Hälso­un­der­sök­ningar för asyl­sö­kande och mass­flyk­tingar eller nyan­lända med uppe­hålls­till­stånd

Scha­blon­be­lopp för 2023

Beloppet är detsamma för asylsökande och massflyktingar 2023 som 2019–2022.

  • 2 175 kronor för genomförd hälsoundersökning för asylsökande och massflykting
  • 2 515 kronor för genomförd hälsoundersökning för nyanlända.

Läs mer om ersättning för hälsoundersökningar för: