Ersätt­ning för hälso­un­der­sök­ning av nyanlända med uppe­hålls­till­stånd

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en nyanländ person som har fått uppehållstillstånd.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Villkor för ersätt­ning

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en nyanländ person som har fått uppehållstillstånd. För att få ersättning ska hälsoundersökningen vara genomförd inom ett år från det datum personen första gången togs emot i en kommun. Det gäller under förutsättning att en undersökning inte redan genomförts, till exempel under asyltiden. Läs mer om ersättning för hälsoundersökning för asylsökande och hälsoundersökning för förvarstagna personer.

Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och betalas ut en gång per person.

Scha­blon­be­lopp för hälso­un­der­sök­ningar

Scha­blon­be­lopp för 2024

  • 2 680 kronor för genomförd hälsoundersökning

Scha­blon­be­lopp för 2023

  • 2 515 kronor för genomförd hälsoundersökning

Kost­nader scha­blon­be­loppet ska täcka

Ersättningen ska täcka kostnader för hälsoundersökning med hälsosamtal. Den ska också täcka eventuella tolkkostnader i samband med undersökningen.

Lämna in en ansökan

En ansökan om ersättning för hälsoundersökning ska ha kommit in till Migrationsverket senast ett år efter genomförd hälsoundersökning. Du ansöker om ersättning via e-tjänsten för regioner. Öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan nå e-tjänsten, kan du istället fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för genomförd hälsoundersökning för personer som fått uppehållstillstånd, blankett 4483 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter för ansökan om statlig ersättning.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad regionen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: