ንዓኻ ብዘይወለዲ ወይ ካልእ ሞግዚት ዑቕባ ትሓትት ዘሎኻ

För dig som söker asyl utan förälder eller annan vård­nads­ha­vare – tigrinska

እዚ ሓበሬታ’ዚ፡ ንዓኻ ብዘይ ወለዲ ዑቕባ ንኽትሓትት ናብ ሽወደን መጺእካ ዘሎኻ ሰብ ዚምልከት እዩ።

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ንስኻ ከም ሓታቲ ዑቕባ ክትሓልፎ ዘሎካ መስርሕን፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” መን ዑቕባ ኪረክብ መሰል ከም ዘሎዎ፥ ብኸመይ ከም ዚውስንን፥ ከምኡ ድማ፡ እቶም ዑቕባ ሓተት’ቲ ቆልዑን መእሰያትን፥ እንታይ ደገፍ ኪረኽቡ መሰል ከም ዘሎዎምን ክንገልጽ ኢና።

እዚ ሓበሬታ’ዚ፡ ንስኻ ከም ሓታቲ ዑቝባ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ፥ ከምኡ ውን ካልኦት መንእሰያት - ዑቕባ ምሕታት እንታይ ምዃኑን፥ በየናይ ኣገባብ ዑቕባ ኪርከብ ከም ዚክኣል ብዝበለጸ ክፈልጡን፥ ወይ ውን ዓበይቲ ሰባት፥ ዑቕባ ምሕታት እንታይ ማለት ምዃኑ፥ ንቖልዑን መእሰያት ንምግላጽ ኪሕግዞም ንኺጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም።

እዚ ሓበሬታ’ዚ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክንበብ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ኣገባብ፡ ኣብቲ ዑቕባ ሓቲታካሉ ዘሎኻ እዋን ብዛዕባ ዘጋጥሙ ነገራት ፍልጠት ንምርካብ፥ ነቲ ጽሑፍ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ኣልሚምካ ምንብቡ ኪኸውን ከሎ፥ ወይ ድማ፡ ነታ ንግዚኡ ብዝበለጸ ኣድላዪት ዝኾነት ሓበሬታ እናመረጽካ፥ በብኣርእስተ-ምዕራፉ ምንባብ እዩ።

EU-logotyp

Last updated: